Barbie met beperkingen

Je kan je afvragen of er nood is aan een pop met Down syndroom. Wat heeft een kind eraan dat ze geconfronteerd wordt met dergelijk speelgoed? Komt er ook een Barbie met een hazenlip? Met een of andere ongeneesbare beperking?

Mattel zou die ontwikkeld hebben opdat “kinderen geholpen worden om zich ermee te identificeren”.