De AfD wordt sterk en sterker… dus probeert men de partij te verbieden!

U herkent zonder enige twijfel het scenario. Lichte tot sterke paniek bij de systeempartijen. Vandaar dat er een reden en een rechter moet gevonden worden om het AfD te kortwieken en liefst te verbieden. De opiniepeilingen geven het AfD ca. 20% mochten er nu verkiezingen georganiseerd worden.

Het Duitse Instituut voor Mensenrechten werd voor de kar getrokken. Zij stelde een analyse op waarin gesteld wordt dat het AfD “zich actief en gepland inzet voor hun racistische en rechtsextreme doelstellingen”. Bv. zou de AfD eraan werken “de grenzen van het zegbare en bijgevolg de meningsuiting zodanig te doen opschuiven dat hun racistische nationaal-volkse positie – ook in het publieke en politieke veld – zal volgen”. Kortom, de AfD “heeft intussen in haar gevaarlijkheid voor de vrije democratische fundamentele orde een niveau bereikt dat zij volgens artikel 21 van de grondwet door het Grondwettelijk Hof zou kunnen verboden worden”. Kortom: zo oordeelt het Mensenrechteninstituut zou de AfD zich inzetten om de door art. 1 van de grondwet verankerde garanties te doen verwijderen.

Meer: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-verbot-menschenrechtsinstitut-100.html