Allerheiligen, halloween, Allerzielen

Gerelateerde afbeelding

Paus Gregorius IV legde in het jaar 837 het Feest van Alle Heiligen vast op 1 november. De Ieren herdachten echter op de vooravond reeds hun overledenen. Uit All Hallow’s Evening ontstond afgekort Halloween. Er werd voor nog steeds zwervende zielen in het Vagevuur gebeden. En tijdens die nacht keerden ze naar de aarde terug. Van Vagevuur naar zombies is een kleine stap. Om de kwaadaardige zielen te verdrijven sneed men afwerende gezichten uit in rapen, nadien in pompoenen. De “trick or treat” zou oorspronkelijk ontstaan zijn uit het gebruik dat zwervers en bedelaars toestand van deur tot deur gingen om aalmoezen te bedelen. De gulle gevers zouden hiermee een stuk van hun hemelverblijf verdienen. Een goedkeurend schouderklopje van God.

De Ieren emigreerden naar de VSA en namen hun gebruik mee. De VSA hebben er intussen een gecommercialiseerd exportproduct van gemaakt.

Allerzielen is in de verdrukking geraakt, vervangen door Allerheiligen. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.