2 gedachten over “Aan allen een strijdbare Vlaamse Feestdag!

 1. dat ken ik nog van in de lagere school !!

  O kruise den Vlaming door moeders land
  Op t’voorhoofd gedrukt en in t’harte geplant
  O kruis voor de nachtrust , o kruis voor het werk
  O kruis aan de haardstee , o kruis op de kerk
  Geen hand zal u schenden , geen stormen geweld
  Dat kruisbeeld in Vlaanderen ooit nedervalt

  Eens velde de vijand het kruisbeeld te neer
  Toen grepen ons jongens naar vader’s geweer
  En moeder verborg hun haar vliemende smart
  En spelde hun bevend het kruis op het hart
  O gaat nu mijn kinderen en strijdt voor Gods kruis
  Het voere u ten zege en brengt u weer thuis

  Niet een heeft het hoofd voor den kogel gebruikt
  Ze vielen het kruis aan de lippen gedrukt
  Het kruis op hun borst was wel rood van het bloed
  Doch sterven voot t’kruis is Vlamingen moed
  O moeder en ween niet in t’eenzame huis
  Uw kind is gestorven in d’armen van t’kruis

  O kruise dat rijst aan den rand van het woud
  O kruise van hardsteen met letters van goud
  Gij zijt met den Vlaming in t’graf gedaald
  Gij rijst uit zijn graf nu en zegepraalt
  O kruis in het bloed onzer helden geplant
  Bewaar steeds en zegen ons vaderland

 2. Aan de geachte redactie, zijn volgers en reageerders wens ik een Fijne Vlaamse feestdag. Houzee

Reacties zijn gesloten.