Wie wil er stemmen voor een ‘Ersatz’partij?

Forum voor Democratie heeft in België een Vlaamse afdeling opgericht. In Genk was vanavond de oprichtingsbijeenkomst, waar nieuwe leden en kandidaten voor de lijst werden geworven. De Vlaamse tak wil ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. (…)