Verboden lied: “Faire la chose”

Heel eerlijk, wij kenden dit liedje niet. Niet te verwonderen vermits het verboden was.

Wij gaan dit niet vertalen vermits er dan taalspitsvondigheden verloren gaan. “Faire la chose”… u weet wel… pater Versteylen noemde het “de diepste draai”.