“Troost van de migranten”

Cardinal Bergoglio Coat Of Arms, HD Png Download - kindpng
“Het Woord dat Liefde verspreidt”, het blazoen van kardinaal Bergoglio

Niet de praktische troostverwachting, het wereldlijke manna, maar wel een toevoeging der aanroepingen bij de “Litanieën van de Heilige Maagd”, of “Litanie van Loreto”.

In de loop der tijd werden enige aanroepingen toegevoegd aan de oorspronkelijke litanie uit 1601: (…)

 • 1675 Koningin van de heilige Rozenkrans (later voor de gehele kerk)
 • 1883 Koningin zonder erfsmet ontvangen (door Paus Leo XIII), zie Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 • 1903 Moeder van goede raad (idem)
 • 1917 Koningin van de vrede (door Paus Benedictus XV)
 • 1951 Koningin in de hemel opgenomen (door Paus Pius XII)
 • 1980 Moeder van de Kerk (door Johannes Paulus II)
 • 1995 Koningin van het gezin (idem)
 • 2020 Moeder van barmhartigheid (Mater misericordiae), Moeder van hoop (Mater spei), Troost van de migranten (Solacium migrantium) door Paus Franciscus. (Vatican News: 20.6.20)

De huidige wereldlijke Leider van de R.K. Kerk heeft besloten dat het kabinet van O.L.Vrouw uitgebreid wordt met een afdeling “inburgering en migratie”. Vandaar de aanpassing van de titel der verzoekschriften voor steun aan landverhuizers allerhande. Zijne Pauselijkheid heeft niet vermeld tot welke heilige wij, de onvrijwillige gastheren, ons moeten richten.

“Woorden zijn ideologische wapens geworden, zeker in progressieve Vaticaanse kringen…”

Lees meer: Litanieën van de Heilige Maagd krijgen ideologische aanvulling

2 gedachten over ““Troost van de migranten”

 1. Links, politiek correct, islamofiel, en over de pedofilie wil ik het dan nog niet eens hebben… Deze kerk is al lang onze kerk niet meer. Als iemand ooit met een onafhankelijke Vlaamse volkskerk begint word ik er direct lid van, al moest ik iedere zondag naar het andere eind van het land voor rijden.

 2. De wortels van het kwaad en van de duivel werden reeds eeuwen geleden gezaaid, toen de uit Spanje afkomstige Marano’s het Vaticaan infiltreerden.
  Deze waren ook betrokken bij de oprichting van de Jezuïeten en bij de Inquisitie.
  In 1831 werden de Rothschild’s raadgevers (sic) van het Vaticaan !!
  Sinds 1958 zitten we opgescheept met logepausen.
  Zowel in 1958 als in 1963 werd eerst de kardinaal Siri verkozen, maar deze dienden af te zien van de “Heilige Stoel” onder bedreigingen en nadat het geheim van het conclaaf geschonden werd voor contacten met een vijandige & machtige occulte organisatie.
  In 1976 werd een lijst gepubliceerd met leden van het Vaticaan , lid van de loge, door Pecarelli, die nadien werd vermoord :
  https://www.cathinfo.com/crisis-in-the-church/pecarelli%27s-list-of-ecclesiastical-frrmasons-(1976)/
  Er staat ook één Belg tussen die overleden is.
  En uiteindelijk werd dan de huidige paus verkozen, de Cois.. voor intimi, waarmee de duivel letterlijk op de “Heilige Stoel” zit.
  Neem daarbij dan nog de “pedomaffia” binnen het Vaticaan, en de 2 “olifanten in de kamer” hebben het Vaticaan dan ook in een ijzeren greep. Het voornaamste massavernietigingswapen van de 2 olifanten is het Coudenhove Kalergi plan, en het is dan ook geen toeval dat de “Cois…” dit toegevoegd heeft, aan de litanie van Loreto.
  Het voormelde is ook al jaren geleden gepland :
  http://www.aontau.com/the-permanent-instruction-of-the-alta-vendita/
  met citaat :
  “Conspiracy of infiltration and subversion
  The Permanent Instruction, which can be dated to the period immediately after the Congress of Vienna (1814-1815), announced a new long-term objective for the Carbonari: the seizure of the power of the Papacy by converting the Church from within to revolutionary principles.” (=einde citaat). Ik verwijs naar de volledige tekst in de link voor een goed begrip.
  En deze revolutionaire principes, zijn deze van de communistische NWO samenzwering, waar het Vaticaan nu ook actief aan deelneemt.

Reacties zijn gesloten.