The Age of Aquarius

Over een heel bijzondere spirituele samenzwering
chakrasyoga

” Those who have the privilege to know, have the moral duty to act ”
Albert Einstein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watermantijdperk

Onze prachtige blauwe planeet zucht en kreunt onder een loodzwaar, donker en wreedaardig juk. Onze wereld draait vierkant de verkeerde richting uit en nog zo weinigen die beseffen welk sinister en sluw complot hier aan de grondslag van ligt. Voor wie het wel ziet is het schouwspel bij wijlen zo uitzichtloos dat men geneigd is de ogen te sluiten, soms zelfs voorgoed.

Maar … wie verder, dieper en breder schouwt, bespeurt dat er tegelijk iets wonderlijks aan het gebeuren is. Er dient zich wereldwijd een nieuwe beweging aan van verzet, opstand, ommekeer en vooral bewustwording.

Haar komst is in zoveel oude geschriften en wijsheidstradities aangekondigd, lange tijd bleef ze ondergronds maar nu breekt ze voluit door. Niemand heeft hiertoe beslist en statuten zijn er niet opgemaakt. De werving gebeurt in de stilte van ieders hart, vanuit een innerlijk verlangen.

Elk van ons is hiertoe wakker geworden op zijn tijd. Vooral zij die pas op rijpere leeftijd ontwaakten hebben zich langdurig het stof uit de ogen moeten wrijven, dat hen zo lang in zo’n totale illusie en grondige onwetendheid heeft gehouden.

We hebben elk voor zich zelf en met zijn allen samen de streep getrokken in het zand vanuit het vastberaden voornemen ‘ No passaran ‘. Tot hier en niet verder. Het is genoeg geweest.

De tijd is afgesloten van compromissen voor ‘ de lieve vrede ‘ want deze is vals. Achter ons ligt de tijd van kritiekloos aanvaarden wat ons als normaal en ‘niets aan te doen ‘ wordt voorgesteld maar onze menselijke waardigheid ondermijnt. Voorbij is de tijd van het krampachtig verdedigen van ons schijncomfort, dat ondanks de gouden tralies slechts een benauwende gevangenis is.

De tijd is nu aangebroken om op weg te gaan, relaties af te ronden die geen positieve energie meer geven en alles achter te laten wat niet meer goed voelt en tot het oude denken behoort.

Een naam heeft deze beweging nog niet, maar ‘ Revolutie van de Witte Roos ‘ lijkt mij een kanshebber. Na eeuwen van toenemend mannelijk materialisme en nihilistisch egoïsme die de wereld rood kleurden heeft deze spontane samenzwering de wegwijzers nu gericht op vrouwelijke intuïtie, mededogende verbondenheid én de kosmische krachtcentrale binnen in ieder van ons: de witte roos.

We beschouwen ons niet als superieur noch pretenderen we alle waarheid in pacht te hebben. We hebben er wel heel principieel voor gekozen ons los én vrij maken van de kortzichtigheid, van de onderdanigheid en van de angst.

De politiek blijft voorlopig nog blind, de media nog doof, de massa nog onverschillig. Aan de oppervlakte lijkt deze beweging nog schuchter, beperkt en onopvallend, mààr ze wint aan kracht. Iedere dag wat meer.

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P2342&l=NL