Pub. voor V.I.N.

Vijf maal Volk in Nood

 Volk in Nood is een Vlaamse hulporganisatie. Ons motiveert medeleven met menselijk lijden. Maar ook het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Elk volk heeft het recht zichzelf te besturen, zelf en zonder voogdij een toekomst uit te bouwen. Volk in Nood is dan ook aan de slag in die gebieden waar mensen worden vervolgd omwille van hun volkstoebehoren, hun religie, hun taal of filosofische overtuiging. Als Vlamingen weten we immers wat zulke vervolging betekent. We hebben of hadden projecten in Bosnië, Kroatië, Hercegovina, Albanië, Kosova, Sri Lanka en Niger.

  • Volk in Nood is een vrijwilligersorganisatie. Geen van onze Vlaamse medewerkers ontvangt een loon, meestal zelfs geen onkostenvergoeding. We rekenen geen administratiekosten aan op onze projecten. Iets wat nogal wat van onze collega’s wél en overvloedig doen. Zo lang als we het kunnen houden we ons aan die regel. Omdat we weten dat het voor U belangrijk is dat uw donatie voor het volle pond naar de noodlijdenden gaat, niet slechts een deeltje daarvan. En daar heeft U gelijk in!
  • Precies omdat volkerensolidariteit voor ons geen leeg begrip is leveren we onze hulp ook uitdrukkelijk als hulp uit Vlaanderen. Zonder de steun en het vertrouwen van duizenden Vlaamse donateurs zou de werking van Volk in Nood immers gewoon niet bestaan. Daarenboven is een boterham of een dak boven het hoofd voor iemand die verjaagd wordt omdat hij tot een volksgroep behoort maar een halve maat. Zo iemand heeft ook nood aan morele steun, aan iemand die hem vertelt dat wat hem wordt aangedaan onrecht is en dat zijn zaak een rechtvaardige zaak is. Dat kan je niet als je zelf bang zou verzwijgen wie je bent. Hulp uit Vlaanderen dus. Als blijk van solidariteit. Een bepaalde Belgicistische pers neemt het ons niet in dank af. Goed zo. Dat sterkt ons in onze mening.
  • Elk volk heeft recht op zelfbestuur, ook het Vlaamse. Wij staan dus voor de splitsing van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
  • We zijn misschien vrijwilligers, dat wil niet zeggen dat we half werk leveren. Ons professionalisme wordt ons door heel wat grote humanitaire organisaties benijd. Volk in Nood beschikt ook over een gedegen netwerk van plaatselijke medewerkers op de Balkan, mensen die net als wij proberen het lot van hun volk en medemens te verbeteren. Zij zijn het die ons, soms in de meest moeilijke omstandigheden, adviseren en helpen bij het ter plaatse brengen en de distributie van hulpvracht. Hun know-how en inzet is voor Volk in Nood onontbeerlijk. Door de jaren heen bouwden we samen aan een indrukwekkend palmares. We leverden honderden tonnen noodhulp en bouwmaterialen, we herstelden landbouwbedrijven, fabrieken en een hospitaal, we bouwden een bejaardentehuis. Kortom, we zorgden ervoor dat Vlaanderen in oorlogsgebied het verschil maakte tussen doffe elllende en een streepje hoop op een betere toekomst. Voor ons is dat geen last, maar een eer.

http://www.volkinnood.org/volkinnood.php?h=over%20vin&o=vijf%20maal%20VIN

1 gedachte op “Pub. voor V.I.N.

  1. Jamaar Marieke, waarom krijgt die madam dan zo’n riante ‘uitkering’??
    Is zij misschien een waalse??

    Awel, ik ben óók in nood, waar kan ik aankloppen? :o(

Reacties zijn gesloten.