Offeren om de goedkeuring van God te verdienen

De moslims vieren het offerfeest, Eid al-Adha:

Als u het ons vraagt is dit pure plagiaat.

“In hoofdstuk 22 van Genesis staat het verhaal waarin Abraham door JHWH op de proef wordt gesteld. Hij krijgt het bevel om naar de berg Moria te gaan om daar zijn ‘welbeminde’ zoon Isaak te offeren. Abraham gehoorzaamt. Hij verzamelde hout voor het brandoffer en laadt het op de schouders van Isaak. Als hij op het punt staat zijn zoon de strot af te snijden, grijpt een engel in. Abraham wordt voor zijn gehoorzaamheid beloond met de belofte dat zijn nageslacht zal heersen en zo talrijk ‘als de zandkorrels op het strand’ zal worden.” (KRO-Encyclopedie)