Na Assad zal Syrië een hel zijn voor christenen

brt heu cnn

In de ‘bevrijde’ delen van Syrië heerst de terreur van de sharia. Met indirecte steun van Nederland, schrijft Nurcan Yilmaz, voorzitter van de Suryoye Aramese federatie Nederland.

‘Ik wilde de bunker uit voor eten’, vertelde mijn overgrootvader toen we als kleine kinderen om hem heen zaten en luisterden naar het verhaal van 1915, de Turkse genocide op de Aramese, Griekse en Armeense christenen in Turkije. In deze bunker verstopten alle inwoners van zijn dorp zich en maanden achtereen kwamen ze er niet uit. Uit wanhoop op zoek naar eten dat er niet was, kwamen ze toch naar buiten. Zo ook mijn overgrootvader. Toen hij buiten kwam, werd hij gegrepen en ontvoerd door een hoge Koerdische officier. Hij was destijds dertien jaar en werd zeven jaar lang als slaaf gebruikt en bekeerd tot de islam.

Nu de talloze verhalen van christenen die hetzelfde meemaken in Syrië de wereld rond gaan, lijkt de geschiedenis zich te herhalen voor het Aramees-christelijke volk dat, ondanks systematische marginalisering en vervolging, al duizenden jaar woont in Syrië, Turkije en Irak. Was het Turkije in de Eerste Wereldoorlog en Al-Qaida in Irak tijdens de Amerikaanse inval (2003), nu zijn het in Syrië allerlei internationale jihadgroeperingen.

De verhalen van verkrachtingen, moorden en ontvoeringen klinken de overlevenden van de Turkse genocide en hun nabestaanden erg bekend in de oren. Met de recente ontvoering van twee bisschoppen van de Syrisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe kerk in Aleppo is niettemin een nieuwe fase in het Syrische conflict aangebroken. Tot dusverre werden waarbij christelijke geestelijken enigszins ontzien uit vrees dat de wereld zou meekijken. Het conflict is nu echter beland in de schaamte-voorbijfase.

Hartverscheurende verhalen
Mijn federatie krijgt dagelijks hartverscheurende verhalen te horen van christelijke gezinnen die Syrië zijn ontvlucht. Vaders die worden bedreigd met ontvoeringen, martelingen en bekeringen tot de islam van hun zonen en dochters. De islamitische staat die de rebellen in Syrië willen stichten is in een gevorderd stadium van ontwikkeling. Tegenwoordig verzoeken taxichauffeurs onder het mom ‘voor uw en mijn veiligheid’ hun vrouwelijke passagiers een hoofddoek te dragen. Bij weigering moeten ze uitstappen. Als ze geen hoofddoek bij zich hebben, krijgen ze die te leen van de taxichauffeur.

In Nederland voelt de Aramese gemeenschap zich machteloos. Wat te doen om ervoor te zorgen dat familieleden veilig zijn? Zij die Syrië zijn ontvlucht, wonen al maanden in kerken en kloosters in Turkije en Libanon. Een praktisch probleem is dat de financiële middelen van deze instellingen niet oneindig zijn.

Al het geld dat in Nederland is ingezameld voor Syrië, wordt doorgestuurd naar de regionale VN-vluchtelingenkampen. Helaas zijn dat net de kampen die de christelijke vluchtelingen uit Syrië mijden uit angst voor sektarisch geweld. Waarom worden de kerken en organisaties niet gesteund die al maanden honderden gezinnen opvangen? Zij bieden immers dezelfde hulp als de VN-kampen, binnen de grenzen van hun mogelijkheden.

Vergetelheid
Het steekt om te zien dat zo’n oud volk in vergetelheid dreigt te raken. De wereld was destijds onkundig van de Turkse genocide. Maar nu er volop gebruik wordt gemaakt van Facebook en Twitter lijkt er nauwelijks iets te veranderen.

De jihadisten die in Syrië strijden – waarvan een deel uit Nederland en andere Europese landen komt – ontnemen dat kleine beetje vrijheid dat het Syrische volk, vooral de christenen, Alevieten en vrijzinnige soennitische moslims, onder Assad nog hadden. Ze dwingen de Syriërs te leven onder middeleeuwse omstandigheden, waarbij de sharia ofwel de islamitische wetgeving de maatstaf is.

Ik ben er trots op dat ik in een land als Nederland ben opgegroeid, waar vrijheid en veiligheid voor iedereen voorop staan. Daarom is het des te moeilijker te beseffen dat mijn regering, die moraal hoog in het vaandel heeft en mij hier vrijheid en veiligheid biedt, moordzuchtige groeperingen in Syrië op een indirecte manier steunt. Terugkijkend naar de onjuiste en rampzalige besluiten van het toenmalige Nederlandse kabinet gedurende de invasie en verwoesting van Irak sinds 2003 lijkt deze Nederlandse regering dezelfde fouten te herhalen. Lieve vrijheid, schaam je je niet voor de westerse politici?

Nurcan Yilmaz is voorzitter van de Suryoye Aramese federatie Nederland.

Bron: http://www.politiek.net/iskander/38040+

 

4 gedachten over “Na Assad zal Syrië een hel zijn voor christenen

  1. Het is mijn overtuiging dat de eervolle strijders voor een democratie in Syrie , het mogen vergeten , idem zoals hun dito lente broeders in de omliggende landen. Hun droom werd overgenomen door de baard-eencelligen die behalve de Allah-sprookjes niets anders kennen ,kunnen of willen geloven , dank zij hun pracht-opvoeding. Het ziet er dus niet goed uit voor de Christenen , alhoewel zij een machtig opperhoofd hebben . Ik weet niet of de Paus als president van Vatricaanstad en bevelhebber over een heus leger ook F-16 vliegmachientjes heeft. In ieder geval hij zou tenminste zijn soldaten kunnen inzetten om zijn schapen in Syrie te beschermen inplaats van steeds maar te bidden , want dat helpt toch geen fluit , dat weten we intussen allemaal. Waar ik woon Ratchasima Thailand , ongeveer 250 km ten noorden van BKK is het eerder een zeldzaamheid dat ge een kopvod ziet , maar het gebeurd. Het geeft mij dan braakneigingen , onpasselijk gevoel , hartkloppingen en dergelijke ongemakken. Ge moet je dan niet afvragen wat ik moet doormaken als ik op familie bezoek ben meer bepaald in Antwerpen !

  2. Wat ze daar in Syrië te kort komen is een Youssef Le Blanc die het voor de Christenen kan opnemen.

  3. Een debat over godsdienstvrijheid is meer dan ooit relevant. 200 miljoen christenen worden vervolgd, vorig jaar vonden naar schatting 170.000 de dood door vervolging. Niet alleen christenen worden vervolgd. In moslimlanden worden juist ook moslim minderheidsgroepen vervolgd, zoals de Ahmadis in Pakistan, de Shabaks in Irak en de sjiieten in Syrië. Laten we de ogen niet sluiten voor geloofsvervolging. Of het nu om de strafkampen in Noord-Korea gaat, aanslagen in Nigeria, of arrestaties in Iran: wereldwijd is geloofsvervolging een bittere realiteit. Aandacht en druk helpen om de positie van geloofsvervolgden te verbeteren. De Arabische lente zorgt voor een golf van geloofsvervolging en onderdrukking van minderheden in het Midden-Oosten. Hier kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Mali staat vanuit het niets op plek nummer 7 van de lijst die Open Doors elk jaar opstelt.

  4. Youssef Le Blanc , van het Syrisch centrum voor gelijke kansen en anti-racisme zou zoals hier , naar de pijpen moeten dansen van zijn broodheren of werkgevers . Chistenen die door hun overtuiging vinden dat Allah niet echt sympathiek is , hem verwijzen naar de sprookjes van duizend en een nacht zouden uiteraard vervolgd worden . De rood-groene vleugel van Allah de meest correcte , zou zijn vertegenwoordigers op aarde , het bevel geven , grote anti islam filosofen , uit te schelden voor “zeveraars” . Allah negeren staat gelijk aan het kwetsen van bepaalde bevolkingsgroepen met als logisch gevolg , een daad van racisme ! Vermits Youssef Le Blanc ook maar een werknemer is , die angst heeft om zijn naam op de leefloonlijsten te zien verschijnen , kan ik , niet anders ,dan begrip en medelijden tonen voor die witte mossel ! Hij is wel representatief voor onze extreem, groen- rode Vlaamsche , originele medemensch , vanwie de hersenen op een bepaald ogenblik weigerden verder te ontwikkelen.

Reacties zijn gesloten.