Misschien moeten schapen zich verkleden in een wolvenvacht???

Na de neo-geslachten, de neo-landgenoten heeft de wolf de hoogste beschermingsstatus. Wat hij ook aanricht. Hoeveel schade hij ook veroorzaakt. Welk gevaar hij ook vormt in onze dichtbevolkte regio’s. We moeten onze (huis)dieren maar opsluiten. En de wegeninfrastructuur aanpassen. Hoofdzaak: de wolf kan zich vrij bewegen en voortplanten. De vraag is niet of wolven ook kinderen, resp. volwassen mensen, als prooi kunnen viseren, de vraag is wanneer… Lees wat het EU-Hof gevonnist heeft: https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-ook-wolf-in-bewoond-gebied-wordt-beschermd-door-eu-habitatrichtlijn. De fameuze Habitat-richtlijn die nu heel de stikstofmiserie voor onze boeren veroorzaakt heeft.

Onze redactie heeft geen wolvenfobie. We willen hem niet uitgeroeid zien, maar vinden dat de mensen en hun goed (… vee, huisdieren…) op de eerste plaats horen te komen. Niet de wolf of enig ander dierlijk specimen dat ons schade kan veroorzaken. Wij moeten ons niet aanpassen aan de wolf… (… het staat u vrij te vergelijken met andere niet nader genoemde beesten). Het is een terugkerend fenomeen: als de wollensokken-wolvensupporters iets in hun hoofd gezet hebben, dan moet heel de samenleving – liefst enthousiast – eronder lijden.

Er circuleren talrijke video’s over de aanwezigheid dichtbij de mens en aanvallen van de wolf in Vlaanderen en in talrijke EU-landen, zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië, Italië…