Milieu? dedjuEU

Howard_Jefferson eigen regering vertrouwenAfspraken die de domme massa het liefst onthouden worden, oliebaronnen die in samenspraak met politiek en industrie de vooruitgang blokkeren en die zich van het milieu en het welzijn van de bevolking geen snars aantrekken, zijn de gevolgen van de maffiapraktijken van moraalloze politieke gekozenen. Mondiaal heeft het zwarte goud voor intriges, manipulaties, omkoperij, geweld, intimidaties en afrekeningen gezorgd. Patenten en uitvindingen die de aankoop van olie of afhankelijkheid ervan overbodig maakte werden opgekocht om in kelders te verdwijnen. Hoeveel geld is er gemoeid met het uit de handel nemen en vernietigen van een elektrische wagen waarvan de kopers uiterst tevreden waren.Niet ingeleverde wagens werden op onbewaakte momenten van voor de voordeur opgeladen en direct tot schroot herleid.We spreken van de jaren rond de eeuwwisseling. Ons nu opzadelen met kosten voor het milieu is wraakroepend.We spreken hier over de VSA maar de geheimdoenerij is mondiaal.
El Gore is aangeduid om ons een geweten te schoppen zodanig dat we gedwee de rekening zullen betalen.
Wat hier op kleine schaal gebeurt is een lachertje. Het zijn wel overal de moderne slaven die het gelag zullen betalen.De massale geldinjecties met belastinggeld zijn in feite zwijggeld. General Motors en andere constructeurs, banken en verzekeringen die het spel mee gespeeld hebben worden gered ten koste van de volgende generaties, met virtueel geld waar geen waarde tegenover staat. De volgende generaties echter zullen het met (dwang) arbeid moeten afbetalen.
Wat voor zin heeft democratie als men er geen gebruik van mag maken?
“De documentaire Who Killed the Electric Car? is, opgesplitst in negen delen, terug te vinden op YouTube.”
Het complete overzicht:
https://www.youtube.com/results?search_query=who+killed+the+electric+car+9&search=Search

3 gedachten over “Milieu? dedjuEU

 1. Jefferson zei :
  ‘there is no greater imbecility than to leave one’s own bank-account or one’s own sources of information in the hands of an enemy, or an irresponsible man.’ of om het in het Nederlands te zeggen : er bestaat geen grotere onnozelheid dan je eigen bankrekening of je eigen informatie bronnen in de handen van een vijand te geven of in die van een onverantwoordelijk man.

  ‘No one has a natural right to be money-lender, save him who has to lend’
  Niemand heeft het natuurlijk recht om een geld uitlener te zijn, red hem die moet lenen.

  • Hieruit volgt logischerwijs dat het idioot is van een staat om zijn financiën uit handen te geven aan vreemden of onbetrouwbare lieden en dat het al even idioot is om zijn informatie bronnen en kennis aan diezelfde vreemde of onbetrouwbare personen door te spelen. Blijkbaar heeft de geschiedenis die staten niets bijgebracht.
   In dit maritieme en financiële tijdperk valt het ook op hoe het woord WOEKER uit de beleefde, politieke gesprekken verdween. Nochtans het KWAAD waar het volk alle dagen onder lijdt en waarbij ‘onze’ handtasdieven klein grut zijn.

 2. Murdok & Redactie :
  Met een dergelijk onderwerp begeeft U zich wel op gevaarlijk pad. Er zijn al voor minder doden gevallen. In feite gaat het in de voormelde publicatie over de financiële belangen van de occulte machten achter de Nieuwe Wereld Orde.
  Voor een goed begrip moeten we eens te meer terug gaan naar het verleden, en meebepaald naar Nikola Tesla, het genie.!! Tussen een van zijn veel ontdekkingen is er onder meer de draadloze overdracht van energie. Voor de technische details(die mijn petje ook te boven gaan) verwijs ik naar het boek :
  “Prodigal Genius-The life of Nikola Tesla” van John J. O’Neill.
  Op een bepaald ogenblik richtte hij zich voor de financiering van zijn projecten tot de bankier J.P. Morgan, die in eerste instantie positief reageerde, maar toen hij , en soortgenoten, zich rekenschap gaven van de negatieve gevolgen voor hun zakelijke belangen, heeft hij alles gedaan om Nicola Tesla te saboteren.
  Voor een gedetailleerd overzicht, zie bruggetje :
  http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:The_Conspiracy_To_Destroy/Obfuscate_Nikola_Tesla
  Enkele uren na het overlijden van Tesla op 07.01.1943, doorzocht het FBI reeds zijn woning en nam zijn archieven in beslag!! Bron : “Prodigal Genius”, idem, pagina 277.
  Zijn kennis en uitvindingen werden nadien wel gebruikt voor het HAARP project. Een EMP-wapen dat onder andere toelaat de communicaties te verstoren, het weer de manipuleren, en aardbevingen & vulkaanuitbarstingen te veroorzaken.
  Voor een technische uitleg : zie boek : “Angels don’t play this Haarp” van Jeanne Manning en Dr. Nick Begich.
  Zie ook bruggetje :http://www.examiner.com/article/haarp-secret-weapon-for-weather-modification-electromagnetic-warfare
  Waar het in feite op neer komt bij de oorlog tegen de elektrische wagen is de “vrije energie”, die een bedreiging vormt voor tal van zakelijke belangen, want deze” free energy” is immers de oplossing voor de elektrische wagen
  Voor een technische uitleg, zie bruggetje :
  http://www.collective-evolution.com/2013/10/11/multiple-scientists-confirm-the-reality-of-free-energy-heres-the-proof/
  Waar men in het verleden ook al ver stond met baanbrekend wetenschappelijke onderzoek,in de voormelde materie, was in Nazi-Duitsland. Na de nederlaag werd dit dan gevolgd door een nooit geziene patentroof. In het boek “The Philosophers ‘stone” pag. 337, van Joseph P. Farrel, komt deze laatste zelfs tot de vaststelling dat deze WOII in feite ging om een oorlog om kennis, ten einde deze te bemachtigen & monopoliseren en naargelang het geval om achter te houden, of te gebruiken en of te misbruiken.
  Dat de oliebelangen hiermee nauw verbonden zijn is dan ook klaar en duidelijk. Voor een historisch overzicht met een blik achter de schermen, is er het boek :
  “A century of war- Anglo-American oil politics and the New World Order” van William Engdahl. Op basis van dit boek begrijpt men dan ook wat er zich afspeelt in Oekraïne, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Er dus niets nieuws onder de zon.
  Achter deze ganse energieproblematiek gaan er dan ook enorme financiële belangen schuil van de drijvende krachten achter de NWO. Deze krachten zullen dan ook niet aarzelen om elke hindernis of gevaar voor hun belangen op te ruimen op welke manier dan ook!!!.
  .

Reacties zijn gesloten.