Man, mannelijk, mannelijker

Terwijl de westerse beschaving zich quasi constant in een appelflauwte bevindt over het meervoud aan geslachten die dagelijks ontdekt worden, is er ook dit segment, dat hopeloos achter blijft. Integendeel: stel u voor, er bestaan zelfs mannen die er alles voor over hebben, ook een behoorlijke stuiver, om niet verwisseld te worden met één der alfabetgeslachten.

M.a.w. deze achterlijke testosteron-zelfverheerlijkers betalen voor cursussen, de zgn. “mannelijkheidskampen”, die hen een mannelijker imago moeten geven. Het prijskaartje is niet min: $ 10.000.

Ook hier zien we de verderfelijke invloed uit China, waar kleine jongetjes al gepreconditioneerd worden: