2 gedachten over “Het land b, door een buitenlandse bril bekeken

 1. Ik blijf het herhalen,tot ergernis van de non-believers, de enige oplossing op dit momentum is een onafhankelijkheidsverklaring in het federaal parlement(plakkaat van verlatinghe).

  Dit niet om het zij-wij verhaal tussen walen en vlamingen te ontkrachten,doch als enige uitweg uit de malaise,dus wettige zelfverdediging.

  Het is namelijk duidelijk aangetoond dat,naar aanleiding van de corona-crisis,de vrijheden en de rechten van de burgers werd onderuit gehaald(tirannie) en we
  allen een enkelband kregen die,op aanvraag,terug zijn volle effect zal hebben.

  In plaats van ons nageslacht te immuniseren hebben “de experts”beslist om een smetvrees-generatie te creëeren,hetgeen gelukt is.

  Indien we dit moment,hetgeen ik vrees, zo maar voorbij laten gaan zal dit altijd zo blijven.
  Dat,voor de grote meerderheid,zonder kleinkinderen,de maatregelen aanvaardbaar waren is eigen aan de aard van hun werk(werk op afstand).

  Van de ene op de andere dag wordt men “asociaal”(newspeak) indien men zich niet aan de regels houdt,en de verraders worden op pad gestuurd om hen te vatten,dit worden dan de “goede”burgers,waar heb ik dit nog gelezen?

  In Wallonïe waar een groot % van de mensen voor”de staat”werkt,al dan niet indirect,is dit zeker het geval.
  Willen we onze economie en ons nageslacht redden blijft er slechts één oplossing over,een mentaliteitswijziging.

  Gelet op de opportunistische mens(cui bono) en de angst voor het onbekende
  lijkt mij dat de ratio moet regeren en niet het gevoel,anders zijn wij verloren.
  Mvg

 2. Als gevolg aan de laatste publicatie van Mr Wouters en op een reactie van MDB, op de publicatie over de splitsing van België, is het nuttig te kijken naar wat er zich momenteel in de USA afspeelt. Via een “psyops”,met 2 acteurs, die elkaar kennen, wordt er een rassenoorlog ontketend door de democraten (=lees communisten) met o.a. als doel Trump te verdrijven.
  Enkele bronnen , maar zonder citaten :
  http://themillenniumreport.com/2020/05/race-war-globalists-inflaming-racial-tensions-after-heinous-covid-19-crimes-exposed/
  http://stateofthenation.co/?p=15430
  met titel : OPERATION RACE WAR: A Highly Organized Communist Plot to Collapse the American Republic via CIVIL WAR 2.0 (=einde titel).
  http://stateofthenation.co/?p=15719
  met titel : The USA Is Undergoing a Highly Orchestrated Uprising
  (=einde titel). De rellen zijn dus geen toeval.
  Het belangrijkste is echter de volgende bron :
  https://www.henrymakow.com/2020/06/will-zionist-shills-like-trump.html
  met citaat : “Clearly millions of Americans have a Communist death wish. CEO’s are thanking looters for emptying their stores.
  Unfortunately, America’s defence is in the hands of Zionist Jews like Donald Trump, who work in tandem with their fellow Masons on the Left. Americans are caught between a Communist rock and a Zionist hard place. Otherwise, Communist Jews like George Soros would have been tried for sedition years ago. And the Commie media would have been regulated or broken up. “ (=einde citaat).
  Het voormelde citaat geeft de Amerikanen de keuze tussen de pest en de cholera. In de EUSSR doet zich een gelijkaardige toestand voor.
  Europa heeft de gewoonte de USA na te volgen, voor zowel positieve als negatieve zaken. De tijdspanne waarin dit navolgen gebeurt, wordt alsmaar korter. In verband met de burgeroorlog in de USA, is het noodzakelijk te verwijzen naar een CIA rapport van 2005, waarin voorspeld werd dat in 2020, in alle grote steden van de EUSSR burgeroorlogen zullen uitbreken omwille van sociale en raciale redenen. Burgeroorlogen die ons dan uiteindelijk moeten leiden naar een communistische NWO. De Covid 19 samenzwering heeft intussen het economische weefsel al ernstig aangetast.. en het is nu wachten op het autochtone en allochtone schuim van de straat om de maatschappij verder af te breken, in opdracht van de linkse en logemaffia’s.
  Wat betekent dit voor België en voor Vlaanderen ? Heel eenvoudig : enorm veel ellende.
  De Rijkswacht bestaat niet meer. De Federale Politie heeft enkel een bruikbare nationale reserve, van in theorie 1000 man.. voor gans België stelt dit niets voor, temeer daar er buiten Brussel er geen enkele logistieke ondersteuning meer is. Het leger is omgevormd tot een burgerwacht en een administratie.. met een waterhoofd en lemen voeten.
  En dan de lokale politie, een afkooksel van de vroegere gemeentepolitie, en nog altijd even gepolitiseerd, en dan ook partijdig en onbetrouwbaar, in handen van al of niet corrupte dorpspolitiekers, die in alle geval wel bang en laf zijn. In al de voormelde “diensten” (sic) zitten er dan op de sleutelposten linkse – en logemaffiosi, en voor de rest zijn deze onderdelen, via de “diversiteit” van binnenuit ondermijnd en verzwakt. Zolang er op rechtse en Vlaamsgezinden te kloppen valt, lukt het nog allemaal, maar tegen over het echte schuim van de straat, valt men door de mand, ook al door de sabotage van de leidinggevenden en van de bestuurlijke overheden, die hun kies vee moeten “soigneren”. Dus, tel niet op de overheid voor bescherming.
  Via de “psyops” Van Temssche werd de bevolking ontwapend, en door de afschaffing van de legerdienst heeft al wie jonger is dan 45, nooit een wapen in de handen gehad. (met uitzondering bv voor jagers). Er is echter kans op hulp, o.a. via de EUSSR en de Eurogendfor.
  https://www.defensie.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking/politiekorpsen-en-bewaking-buitengrenzen/europese-samenwerking-militaire-politiekorpsen
  Over dit optreden in Frankrijk :
  https://www.gelehesjes-nederland.nl/info/eurogendfor-de-gestapo-van-de-europese-unie-dit-is-uw-europa/
  Het enige wat hier niet thuis hoort in de tekst zijn de verwijzingen naar de Gestapo en het fascisme. De EUSSR is immers een kopij qua organisatie van de USSR, en het doel ervan is communisme. Ik geef deze link dan ook louter ter info m.b.t de inzet ervan tegen de Gele Hesjes. Een dergelijke tussenkomst van Eurogendfor, zal dan ook gericht zijn tegen autochtonen die zich verdedigen, tegen de straat terreur.
  Er is nog een andere mogelijkheid, en dat is dat de Belgische overheid rechtstreeks beroep doet op buitenlandse politiediensten voor bijstand. Het wettelijk kader is reeds voorhanden. Met een Belgische bezettingsregering van Vlaanderen, die fungeert als een filiaal van Parijs, ligt het dan ook voor de hand tot wie men zich zal richten. Of een herhaling van 1831 en later.
  Weten de Vlaamse beweging (in de brede zin van het woord) en de V- partijen wel wat er hier staat te gebeuren?. Wij Vlamingen, staan immers met lege handen, en worden verraden door diegenen die ons zouden moeten verdedigen. Of gaat men wachten tot het “kot” letterlijk in brand staat.
  Vandaar ook het belang van de onafhankelijkheid, ik verkies echter te verwijzen naar het verdrijven van de bezetter. Zolang we geen baas zijn in eigen “kot” blijven we overgeleverd aan alles wat Vlaams vreemd en vijandig is.

Reacties zijn gesloten.