“Het hart van Benedictus XVI werd gebroken…”

Aartsbisschop Georg Gänswein, vertrouweling en secretaris van overleden paus Benedictus XVI, stelt dat deze zwaar geraakt werd door de Motu Proprio Traditionis Custodes van zijn huidige collega Franciscus (16.7.21)

Op de vraag of hij ontgoocheld was door het verschijnen, antwoordt mgr. Gänswein dat “hij hierdoor zeer zwaar geraakt werd, dat het zijn hart brak: als men nagaat hoeveel eeuwen de oude mis voor talrijke mensen de bron en het voedsel van het geestelijk leven was, dan kan men zich niet voorstellen dat het iets is dat niet meer deugt.”

Lees in dit verband: https://fsspx.be/nl/publications/letters/brief-van-de-algemeen-overerste-over-het-motu-proprio-traditionis-custodes