Geluksbarometer

Global Happiness Levels 2021-Main-Graphic

Je kan je terecht afvragen hoe het geluksgevoel geregisteerd werd en/of wie er aan de wijzer van de barometer gedraaid heeft…

Naar verluidt heeft men rekening gehouden met gezondheid en rijkdom, tendens stijgend, BNP en levensverwachting, sociale voorzieningen, vrijheid zelf beslissingen te nemen over je leven, vrijgevigheid, corruptie…en het antwoord van de resp. overheid op de zgn. coronacrisis.

Zo wordt Syrië zelfs in zo’n stomme barometerpeiling gewoon doodgezwegen… sancties, nietwaar! Zo blijkt dat men in Kazachstan even gelukkig is als in Cyprus (… Heeft Noord-Cyprus de score naar omlaag geduwd?) gelukkiger dan in Erdogans Turkije, Pakistan, Irak, Iran… In Libië gelukkiger dan in Marokko, Egypte, Zuid-Afrika… Trouwens het land b wordt niet als zodanig vernoemd maar het heeft dankzij de Vivaldicompositie een zelfde gelukstintje gekregen als Duitsland (7.2). Daarmee doen we het beter dan Frankrijk, Italië, Spanje… Als je de Europese kaart ontleedt, dan valt het op dat de gelukkigste mensen blijkbaar in het NW wonen. Laat dat nu toevallig de meest populaire landen zijn bij landverhuizers.

Een aantal landen werden gewoonweg grijs gelaten. Onbewoond of deed hun geluksscore de flipperkast op tilt slaan?

Meer: