3 gedachten over “Een simplistische kijk op het land der belgen

 1. Wat als… we hier geen Marokkanen, Algerijnen, Irakezen, Russen, Polen en Roemenen hadden….

        

  Dan was er weinig werk voor

  OCMW’ beambten

  Cipiers

  Politie

  Advocaten

  Rechters

  Douaniers

  Bewaarders van asielcentra

  Vuilnisophalers om sluikstort op te halen

  Hoteliers in Brussel die asielzoekers huisvesten

  Autoverkopers

  De Lijn

  MIVB

  TEC

  Slotenmakers

  Verkopers van alarmsystemen

  Verkopers van schotelantennes

  Installateurs van slimme camera’s

  RVA beambten

  VDAB beambten

  F 16 piloten die onze “Belgische” strijders bij IS mogen bombarderen

  Staatsveiligheid

  Ken je er nog?

  Theo Francken had ongelijk, zij zorgen wel degelijk voor een goed draaiende economie!!

 2. BELGIE HET RIJKSTE LAND TER WERELD

  Deze excellenties zijn nodig om ons land te regeren.

  2 Koningen + 2 koninginnen +18 Prinsen + prinsessen

  48 ministers + staatssecretarissen in de verschillende regeringen in Belgie

  60 senatoren

  150 volksvertegenwoordigers federaal

  124 volksvertegenwoordigers vlaams parlement

  75 Volksvertegenwoordigers waals parlement

  46 Volksvertegenwoordigers brussels parlement

  11 Volksvertegenwoordigers duitstalig parlement

  398 provincieraadsleden

  589 burgemeesters

  1600 schepenen

  Totaal 2820 politiekers voor een landje van 30.528 vierkante kilometer voor 10.500.000 Belgen .

  Kustlijn 67 km als zij allemaal op een rij 24 meter van elkaar dan staat de eerste op de grens aan het zwin en de laatste aan de grens bij de panne .

  1 politieker voor elke 3700 inwoners pasgeborenen inbegrepen.

  Ter vergelijking de bevolking moet China 365.450 politiekers tellen, USA 85.297 politiekers

  Weet ge nu waarom de begroting niet klopt en waarom ge voortdurend moet inleveren?

  Voor het eerst weten we hoeveel de monarchie echt kost: 38.742.000 euro per jaar

  De werkingskosten van de koninklijke familie

  Wie krijgt hoeveel

  Filip: 11,5 miljoen euro/jaar, Koning Albert II: 908.000 euro,

  Prins Laurent: 303.000 euro, Prinses Astrid: 316.000 euro

  Federaal

  Eerste minister + vice- premiers 227.000 euro (brutto)

  Gewone minister 223.000 euro (brutto)

  Staatssecretaris 212.000 euro (brutto)

  Kostprijs parlementen Belgi�.

  1e-macht wetgevend

  Begroting 2016

  Senaat 53.425 euro

  Kamer 127.222.000 euro

  Dotaties aan politieke partijen 29.523.000 euro

  Pensioen Senaat 900.000

  Vlaams parlement 93.230.000 euro

  Parlement Franse gemeenschap 27.368.000 euro

  Parlement Waals Gewest 57.782.000 euro

  Brussels Parlement 42.824.000 euro

  Duits Parlement 5.317.000 euro

  Totaal alle Parlementen 432.274.000 euro

  Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten

  Aantal inwoners

  Percentage t.o.v. parlementaire
  vergoeding ( = 53.511 euro)

  Brutojaarloon
  vanaf 1 maart
  2012
  (ge�ndexeerd)

  300 of minder

  25,8788%

  21.836,96 euro

  Van 301 tot 500

  28,6168%

  24.147,32 euro

  Van 501 tot 750

  31,3409%

  26.445,94 euro

  Van 751 tot 1.000

  34,9962%

  29.530,32 euro

  Van 1.001 tot 1.250

  38,6376%

  32.602,98 euro

  Van 1.251 tot 1.500

  39,7772%

  33.564,65 euro

  Van 1.501 tot 2.000

  40,9169%

  34.526,32 euro

  Van 2.001 tot 2.500

  42,3902%

  35.769,45 euro

  Van 2.501 tot 3.000

  44,0997%

  37.211,95 euro

  Van 3.001 tot 4.000

  46,0316%

  38.842,11 euro

  Van 4.001 tot 5.000

  47,7411%

  40.284,62 euro

  Van 5.001 tot 6.000

  52,7445%

  44.506,58 euro

  Van 6.001 tot 8.000

  56,1496%

  47.379,87 euro

  Van 8.001 tot 10.000

  60,0412%

  50.663,62 euro

  Van 10.001 tot 15.000

  68,8250%

  58.075,52 euro

  Van 15.001 tot 20.000

  73,7311%

  62.215,39 euro

  Van 20.001 tot 25.000

  87,8797%

  74.154,18 euro

  Van 25.001 tot 35.000

  93,6475%

  79.021,17 euro

  Van 35.001 tot 50.000

  99,1374%

  83.653,61 euro

  Van 50.001 tot 80.000

  116,2602%

  98.102,13 euro

  Van 80.001 tot 150.000

  140,1516%

  118.262,03 euro

  Meer dan 150.000

  151,0897%

  127.491,72 euro

  Ken je het aantal inwoners van je stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel je burgemeester per jaar verdient. Enkele voorbeelden:

  Hoofdstuk 14: presentiegelden en kostenvergoedingen

  Artikel 97

  De provincieraadsleden genieten een presentiegeld voor het bijwonen van de provincieraadsvergaderingen en de commissievergaderingen.
  De door hen ondertekende aanwezigheidslijst geldt daarbij als titel voor de uitbetaling van dit presentiegeld.
  Het bedrag van het presentiegeld voor het bijwonen van de vermelde vergaderingen wordt per bijgewoonde vergadering vastgesteld op 124,98 euro en gekoppeld aan de spilindex 138,01.

  Er wordt een presentiegeld ten belope van het dubbel van het vermelde bedrag toegekend aan:

  de provincieraadsvoorzitter voor het bijwonen van de provincieraadsvergaderingen
  de ondervoorzitter van de provincieraad die, bij afwezigheid of bij verhindering van de voorzitter, de provincieraadsvergadering voorzit
  de leden van het bureau, met uitzondering van de gedeputeerden, voor het bijwonen van de vergaderingen van het bureau
  het raadslid dat, bij afwezigheid van de voorzitter van een commissie, de commissievergadering voorzit.
  Artikel 98

  Ter vergoeding van de reiskosten die zij maken voor verplaatsingen die verband houden met en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, ontvangen de provincieraadsleden een vergoeding wegens reiskosten gelijk aan de prijs van de reis op de lijnen van de openbare vervoersdiensten. Indien zij van hun eigen voertuig gebruikmaken, wordt die vergoeding berekend volgens het tarief, vastgesteld op het stuk van de reiskosten toegekend aan het personeel van de provincie.

  Andere niet-forfaitaire vergoedingen voor gemaakte onkosten kunnen aan de provincieraadsleden enkel worden toegekend op basis van een door de provincieraad aangenomen reglement.

  Artikel 99

  Naast de in de artikelen 97 en 98 vermelde presentiegelden en kostenvergoedingen worden aan de hiernavermelde personen de volgende forfaitaire kostenvergoedingen toegekend:

  aan de voorzitter: een jaarlijkse kostenvergoeding van 10 712,76 euro
  aan de voorzitters van de in de provincieraad aanwezige fracties: een jaarlijkse kostenvergoeding van 1 785,46 euro
  aan de voorzitters van de commissies: een jaarlijkse kostenvergoeding van 1 071,28 euro.
  De in dit artikel vermelde bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.

  1600 Schepenen

  Schepen: van 17.000 tot 92.000 euro bruto per jaar

  Volgens oud-gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank van Belgi� zijn nieuwe belastingen geen taboe want : “De modale Belg lijdt nog geen pijn”.

  Volgens Kris Peeters leven we allemaal boven onze stand. T’ is maar hoe je het bekijkt.

  Volgens mij leeft het parlement en de regering boven hun stand.

  In de Afbeelding zie je de kostprijs voor de parlementen in Belgi� volgens de begroting van 2016 ( = raming ). Daarbij is de kostprijs van de regering niet inbegrepen.

  Ter vergelijking: voor de splitsing van de bevoegdheden (voor 1970) hadden we een regering Vanden Boeynants I : 19 ministers en 4 staatssecretarissen. Het parlement: Kamer: 212 Senaat: 178 = 390 leden in totaal.

  Nu hebben we met alle regeringen samen 41 ministers en 7 staatssecretarissen. Alle parlementen samen = 482 leden

  De bevoegdheden worden verdeeld tussen de federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse gewestregering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitse gemeenschapsregering en de Brusselse gewestregering = 7 regeringen.

  Daarnaast hebben we ook nog provincies met de bijhorende gouverneurs , deputaties en provincieraden. 589 gemeenten met burgemeester, gemeentebestuur en gemeenteraad.

  Dit allemaal voor onze Belgische grootstaat !!

  Wie leeft hier boven zijn stand?

  NU WEET GE HET!!!

 3. Weten… of niet weten, Mèt- of tegen de goesting… maar betalen MOET MEN ;-(

Reacties zijn gesloten.