De katholiek, die zich houdt aan de christelijke leer,…

… is een weeskind geworden, waarmee geen enkele rekening meer wordt gehouden.

Vijfhonderd jaar na het schisma van Luther, scheidt een deel van de Duitse katholieke Kerk zich opnieuw af van het geloof, de leer en de moraal van de Wereldkerk.
Na afloop van hun ad limina bezoek in Rome, hebben de Duitse bischoppen vorige zaterdag in het Augustinianum een persconferentie gegeven, waarin zij heel dubbelzinnig stellen dat zij “geen schismatieken zijn”, alleen maar katholieken ” van een ander soort”…Eigenlijk willen zij hiermee zeggen: ” Wij zijn schismatieken, maar wij betwisten dat”!

Lees verder bij Het Katholiek Forum: Kloof tussen progressieve Duitse bisschoppen en Rome leidt naar schisma