Begrotingstekort? Welk begrotingstekort?

Afbeeldingsresultaat voor geld in bodemloze putDat de Senaat een geldverslindende instelling is, is al langer geweten. Toch blijft het nog altijd schrikken als men er de cijfers bijneemt. Vlaams Belang-senator Anke Van dermeersch nam de begroting 2017 van de Senaat ter hand (Senaat, stuk 6-304) en kwam daarbij onder meer tot de vaststelling dat één minuut plenair vergaderen van de Senaat in 2016 de belastingbetaler niet minder dan 38.810 euro kostte.

Dit bedrag is op zichzelf al schandalig, maar is dat des te meer als men kijkt naar de prestaties van de federale instelling. Zo was de Senaatsagenda in 2016 niet bepaald over- laden te noemen. Er werden welgeteld 2 informatieverslagen, 3 resoluties en één verslag over radicalisering ten gronde besproken, allemaal onderwerpen waarover de Senaat ab- soluut niet bevoegd is. Verder werden twee wetten gestemd (die door de Kamer nog moesten worden hernomen).

In totaal finaliseerde de Senaat in 2016 dus 8 documenten, hetzij 625.801 euro per document.

Politiek gesproken is de relevantie van de Senaat dus zowat nul en houdt ze zich vrijwel uitsluitend bezig met bezigheidstherapie;  eenzelfde irrelevantie kan niet worden toe- gedicht aan het prijskaartje dat eraan vast hangt.
Ook in 2016 bleef de Senaat een lucratieve aangelegenheid voor een aantal gebuisde politici, met name wat de 10 gecoöpteerde senatoren betreft.

Vooreerst is er echter de Senaatsvoorzitter zelf, de Nederlandsonkundige Christine Defraigne, die op jaarbasis via haar Senaatsmandaat – naast haar vergoeding als Waals parlementslid – 107.550 euro binnenrijft. Uitgedrukt in het aantal uren die de Senaat in plenaire vergadering houdt, komt dat neer op een vergoeding van 5.002 euro per uur vergaderen.

Wat de gecoöpteerde senatoren betreft, zijn de kampioenen in het binnenrijven van een vergoeding de PS’er Philippe Mahoux en de CD&V’er Steven Van Ackere. Zij krijgen op jaarbasis een vergoeding van 77.026,50 euro. Drukt men dat uit in het aantal uren die de Senaat in plenaire vergadering houdt, dan komt dat neer op een vergoeding van 3.583 euro per uur vergaderen. Zij worden op de voet gevolgd door de sp.a’er Bert Anciaux  die 73.092 euro per jaar krijgt, of 3.400 euro per uur plenaire vergadering. De gewone gecoöpteerde senatoren moeten het wel met iets minder doen. Wie alleen commissievoorzitter is, zoals N-VA’er Pol Van Den Driessche, krijgt ‘slechts’ 65.952 euro op jaarbasis en wie alleen gecoöpteerd senator is, moet het stellen met 62.017 euro. Desalniettemin blijft het man- daat van gecoöpteerd senator een erg gegeerde job, vooral als men het (zeer beperkt) verzette werk en het (gebrek aan) maatschappelijk en politiek nut ervan tegenover deze vergoedingen plaatst.
Hoe dan ook is er voor het Vlaams Belang maar één conclusie mogelijk: de Senaat is een totaal overbodige en peperdure instelling die best zo snel mogelijk wordt afgeschaft.

PM Anke Van dermeersch

Begroting 2017 van de Senaat voor gecoöpteerde senatoren

⦁    Senatoriale vergoeding        441.150 euro
⦁    Forfaitaire kosten            123.500 euro
⦁    Vakantiegeld                  34.325 euro
⦁    Eindejaarsuitkering              21.200 euro
TOTAAL                    620.175 euro

Gedeeld door aantal gecoöpteerden (10):            62.017,50 euro/senator

⦁    Extra vergoeding voor bureauleden        27.700 euro
Gedeeld door 4 bureauleden                   6.925 euro/ senator
+ onkostenvergoedingen             16.600 euro
Gedeeld door 4 bureauleden                   4.150 euro/senator
⦁    Extra vergoeding voor fractievoorzitters     55.350 euro
Gedeeld door 8 fractievoorzitters                   6.919 euro/senator
+ onkostenvergoedingen            33.250 euro
Gedeeld door 8 fractievoorzitters                   4.156 euro/senator
⦁    Extra vergoeding voor commissievoorzitters 7.400 euro
Gedeeld door 3 commissievoorzitters               2.467 euro/senator
+ onkostenvergoedingen              4.400 euro
Gedeeld door 3 commissievoorzitters               1.467 euro/senator

AANTAL PLENAIRE VERGADERINGEN

⦁    Plenaire vergadering van 22 januari 2016: aanvang 10u05, einde 10u20 = 0 u. 15 min.
⦁    Plenaire vergadering van 26 februari 2016: aanvang 14u10, einde 19u00 = 4 u. 50 min.
⦁    Plenaire vergadering van 22 april 2016: aanvang 10u02, einde 12u40 = 2 u. 38 min.
⦁    Plenaire vergadering van 20 mei 2016: aanvang 10u06, einde 13u40 = 3 u. 34 min.
⦁    Plenaire vergadering van 17 juni 2016: aanvang 10u02, einde 16u40 = 5 u. 38 min.
⦁    Plenaire vergadering van 27 juni 2016: aanvang 13u00, einde 13u15 = 0 u. 15 min
⦁    Plenaire vergadering van 15 juli 2016: aanvang 10u00, einde 11u40 = 1 u. 40 min.
⦁    Plenaire vergadering van 11 oktober 2016: aanvang 15u10, einde 15u40 = 0 u. 30 min
⦁    Plenaire vergadering van 18 november 2016: aanvang 11u05, einde 11u10 = 0 u. 5 min.
⦁    Plenaire vergadering van 16 december 2016: aanvang 10u30, einde 12u35 = 2 u. 5 min.

TOTAAL:     21 u. 30 min. = 1.290 minuten                    .

1.    Steven Vanackere (Fractievoorzitter en commissievoorzitter)
€62.017,50 + €6.919 +  €4.156 + €2.467 + €1.467 =
77.026,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 3.583 euro/uur
2.    Philippe Mahoux (Fractievoorzitter en commissievoorzitter)
€62.017,50 + €6.919 +  €4.156 + €2.467 + €1.467 =
77.026,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 3.583 euro/uur
3.    Bert Anciaux (Fractievoorzitter)
€62.017,50 + €6.919 +  €4.156 = 73.092,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 3.400 euro/uur
4.    Pol Van Den Driessche (Commissievoorzitter)
€62.017,50 + €2.467 + €1.467 = 65.952 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 3.068 euro/uur
5.    Cécile Thibaut
62.017,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 2.884,50 euro/uur
6.    Jan Beacus
62.017,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 2.884,50 euro/uur
7.    Petra De Sutter
62.017,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 2.884,50 euro/uur
8.    Lode Vereeck
62.017,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 2.884,50 euro/uur
9.    Anne Barzin
62.017,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 2.884,50 euro/uur
10.    Christophe Bastin
62.017,50 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 2.884,50 euro/uur

Budget 2017 – Vergoedingen voor gemeenschapssenatoren van erkende fracties

Gemeenschapssenatoren die fractievoorzitter, bureaulid of commissievoorzitter zijn, krijgen hiervoor een extra vergoeding.

Annick De Ridder (Fractievoorzitter)
€6.919 +  €4.156 = 11.075 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Jean-Paul Wahl (Fractievoorzitter)
€6.919 +  €4.156 = 11.075 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Jean-Jacques De Gucht (Fractievoorzitter)
€6.919 +  €4.156 = 11.075 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

François Desquesnes (Fractievoorzitter)
€6.919 +  €4.156 = 11.075 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Elisabeth Meuleman (Fractievoorzitter)
€6.919 +  €4.156 = 11.075 euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Karl Vanlouwe (Bureaulid)
€6.925 + €4.150 = 11.075euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Olga Zrihen (Bureaulid)
€6.925 + €4.150 = 11.075euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Sabine de Bethune (Bureaulid)
€6.925 + €4.150 = 11.075euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Lieve Maes (Bureaulid)
€6.925 + €4.150 = 11.075euro/jaar
Gedeeld door 21,30 uren = 515 euro/uur

Budget 2016 – Kostprijs Senaat per minuut plenaire vergadering
50.065.102/ 1.290 minuten = 38.810 euro/minuut

10 gedachten over “Begrotingstekort? Welk begrotingstekort?

 1. Advertie ….. Je bent niet veel waard , je hebt een beetje gestudeerd , maar je hebt een grote smoel …wordt politieker !! en je krijgt een vergoeding waar velen, die wel iets voor de maatschappij betekenen enkel van durven dromen

 2. Heu… in de lijst van senatoren en hun ‘schamele’ wedde mis ik de naam van
  Anke Van dermeersch of scheelt er iets aan mijn ogen ?

  • Ik denk dat het eraan ligt dat zij van geen enkele fractie deel uitmaakt. Weten ook niet hoe het in elkaar zit.

     • @ Ropie,

      stelde mij dezelfde vraag.
      Anke schijnt dezelfde wedde te hebben als een staatsraad (rechter) van de Raad van State = 5.122,31 bruto/maand + een belastingvrije kostenvergoeding van 28% op de wedde of een 1.400 euro/maand

     • Min de aftrek die naar de partijkas van het VB gaat, zoals bij elke mandataris die zijn vergoeding aan het VB te danken heeft.

     • Redactie, aftrek voor de partijkas geldt ook voor de senatoren en andere verkozenen van alle partijen …

     • Kan best zijn. We weten niet hoe het in andere partijen gehandhaafd wordt.

Reacties zijn gesloten.