Aanpak criminaliteit in Antwerpen: N-VA copiëert VB-voorstel

fly2We zeggen ‘t Pallieterke na: “Als het goed is zeggen we het ook”. En vanaf gisteren, 20 maart 2013, (schrijf deze historische datum op) heeft Bart De Wever besloten de handen in elkaar te slaan met het VB. Ze gaan, als het beetje meezit, samen de criminaliteit in A. te lijf. Lees verder wat ” Rechts Actueel” daarover schrijft”.

“Terwijl er in de weinig overgebleven socialistische steden zoals Gent en Sint-Niklaas gefocust wordt op randproblemen, wordt er in de N-VA-stad Antwerpen nagedacht over die zaken die er wél toe doen. In Knack liet burgemeester De Wever verstaan dat hij niet langer wil dat Antwerpen geheimzinnig doet over de criminaliteitscijfers. Dat hij voor de concrete uitwerking ervan de mosterd haalt bij een voorstel én uitvoering van een Vlaams Belang-gadget, is mooi meegenomen voor deze laatstgenoemde partij.

Bart De Wever in Knack: “Antwerpenaren hebben volgens mij de neiging de criminaliteit groter in te schatten dan ze in werkelijkheid is. Wellicht heeft dat met een gebrek aan transparantie te maken. Het vorige stadsbestuur legde liever niet te veel nadruk op criminele feiten, uit angst het onveiligheidsgevoel nog aan te wakkeren. Het is veel beter om de mensen de naakte feiten te geven, want anders dreigt hun fantasie op den duur op hol te slaan. Al is het nu ook weer niet mijn bedoeling om een soort van onveiligheidspsychose op te roepen.”

De Wever spreekt terughoudend en kordaat tegelijkertijd. Dat is helaas de stijl die de N-VA tot de hare gemaakt heeft. Inzake het debat omtrent het separatisme is dat enorm storend en onduidelijk, maar inzake criminaliteit is het de uitvoering die telt. En De Wever is daar vrij concreet over: “Mijn voorganger vond het geen goed idee om bestuurders met speciale borden voor inbrekers te waarschuwen. Volgens hem was dat slecht voor het imago van deze stad en zouden mensen dan niet veel zin meer hebben om Antwerpen te bezoeken. Maar is het niet veel erger als zo’n bezoeker zijn auto met ingeslagen ruiten terugvindt?”  Gelijk heeft hij!

De Wever wil nu bekijken of een soort van ‘crime mapping’ kan ingevoerd worden voor de grootste stad van Vlaanderen. “Als iets wantrouwen aanwakkert, dan is het wel het camoufleren van misdaadcijfers. Van mij mag elke Antwerpenaar weten wat er in zijn stad gebeurt en wat wij daar als stadsbestuur aan doen.” Via de applicatie worden alle criminele feiten in kaart gebracht. Zowel de politie als de bevolking blijft zo op de hoogte van de diverse criminele feiten in de stad.

Maar waar hebben we dat eerder gehoord, meer bepaald tijdens de voorbije kiescampagne? Juist ja, bij die andere Vlaams-nationale partij in Antwerpen, het Vlaams Belang. Filip Dewinter: “De Wever wil hiermee uitvoering geven aan een voorstel van het Vlaams Belang. In september 2012 stelde het Vlaams Belang immers de “Crimimonitor” voor. De webtoepassing van de Crimimonitor kan bereikt worden door te surfen naar www.crimimonitor.be . Zowel de website als de smartphone-applicatie stellen Antwerpenaren in staat om misdrijven waarvan zij het slachtoffer zijn te melden.”

Dewinter vervolgt: “Andermaal wordt aangetoond dat het Vlaams Belang inzake veiligheidsbeleid de toon zet. Het Vlaams Belang is tevreden dat burgemeester De Wever het Vlaams Belang-idee van ‘crimemapping’ overneemt. Onze partij beschikt met de Crimimonitor reeds over expertise terzake en stelt die dan ook graag ter beschikking van De Wever. Het Vlaams Belang is immers van oordeel dat de Antwerpenaren recht hebben op alle informatie betreffende de criminaliteitsfenomenen die zich voordoen in hun straat, wijk of stad.”

Laat ze in Gent maar woorden schrappen om de problemen uit de weg te gaan, in Antwerpen wordt er iets eerlijker omgegaan met de bevolking. En dat de N-VA en het Vlaams Belang daarvoor de handen in elkaar slaan, valt enkel maar toe te juichen.”

De vlieg

Bron: http://rechtsactueel.com/2013/03/20/belangrijk-vb-voorstel-tegen-criminaliteit-binnenkort-van-toepassing-in-antwerpen/

Met dank aan het getwitter bij G. Annemans.

2 gedachten over “Aanpak criminaliteit in Antwerpen: N-VA copiëert VB-voorstel

  1. Gisterenavond heeft Fikken reeds gereageerd op die crimimonitor om aan te klagen dat er bij die landkaart GEEN legende staat (zoals gebruikelijk op landkaarten) èn men dus de schildjes wèl KON RADEN, doch niet met zekerheid weet wàt ieder schildje afzonderlijk betekend….
    Vanmorgen reeds een e-mail binnengekregen met uitleg:.. Men kan kaart, {via slepen uitvergroten (zoals normaal op de meeste kaarten,)} èn dan is het mogelijk om ieder schildje afzonderlijk te bekijken voor méér bijzonderheden.
    Helaas… zijn het meestal gevallen met “dader(s) onbekend”. 🙁

Reacties zijn gesloten.