Men zegge het voort

Enkele losse flodders !!!
De enige reden waarom we een tijdje geen bijdragen meer hebben geschreven is omdat we er de moed niet meer konden voor opbrengen. Misschien zijn we te oud geworden om nog te kunnen volgen. Maar het is een feit dat we dag na dag meer en meer onze moed beginnen te verliezen en eraan denken om na jaren van activiteit op deze webstek stilaan de pijp aan Maarten willen geven.
We kunnen het niet meer begrijpen hoe huichelachtig vele van de leiders van onze politieke partijen; godsdiensten en vakbonden zijn. Zo goed als al onze problemen komen van hen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat wanneer men alle beroepspolitiekers; godsdienst- en vakbondsleiders zou verplichten één jaar verlof te nemen en zich met niets maar dan ook niets meer te bemoeien we een schitterend jaar tegemoet gaan en onze samenleving op alle gebied snel zou verbeteren. Graag geven we nog eens onze mening over allerlei gebeurtenissen van de laatste dagen.
1.Staking AIR FRANCE
Totaal onbegrijpelijk! We hebben wat ondervinding in deze sector. Op aanstoken van de pilotenvakbond zijn nu reeds bijna twee weken ongeveer de helft van de Air France piloten aan het staken.
Waarover gaat het?
De piloten van deze maatschappij behoren tot de best betaalden ter wereld. Ze worden verzorgd als koningskinderen. Vliegen doorgaans geen 20 uur per week; hebben massas verlofdagen; verblijven steeds in sterrenhotels; krijgen de beste maaltijden voorgeschoteld enz. Zelfs als ze aan het vliegen zijn kan men moeilijk van zware arbeid spreken. Bijna van start tot landing zorgt de automatische piloot ervoor dat de vlucht normaal verloopt. Men zou de dag van vandaag zelfs zonder piloten kunnen vliegen ware het niet dat men toch best iemand met kennis van zaken aan boord wil hebben wanneer er eens iets zou mislopen. We hebben alle respect voor hun bekwaamheid maar genoeg is genoeg. Er is geen enkele reden waarom ze in staking zouden gaan. Geen enkele van deze piloten werd opgezegd. Geen enkele van deze piloten zou wat dan ook moeten inleveren. Het probleem is echter de vakbond zelf of beter haar leiders.
Wat is dan het probleem? Wel het gaat over het volgende. De directie van AF stelt vast dat steeds meer en meer passagiers overstappen naar zogenaamde “low cost” maatschappijen. Het is hetzelfde fenomeen waarbij fabrieken hun activiteiten meer en meer overplaatsen naar zogenaamde lage lonen landen. Niemand maar dan ook niemand kan een dergelijke evolutie stoppen.
Wel kan men zich trachten aan te passen en dat wil AF nu juist gaan doen. Daarom dacht men er aan om iedereen aan boord te houden maar geen nieuwe aanwervingen meer te doen om personeelsleden die met pensioen gaan te vervangen. Men zou dan geleidelijk de activiteiten en een deel van de vliegtuigen overhevelen naar een dochtermaatschappij TRANSAVIA genaamd.
Bij TRANSAVIA zijn de loonlasten beduidend lager dan bij AF. Maar hierdoor is de kans groot dat de inkomsten van de vakbonden in de toekomst sterk kunnen gaan dalen en dit willen die heren niet! Dat is het probleem. Daarom trachten ze een groep, die tot de best betaalde van het hele land behoort, te laten staken wetende dat er zich voor deze groep zelf geen enkel probleem bestaat! Deze misdadige actie kost AF ongeveer 20.000.000 euro PER DAG en duurt nu bijna reeds 2 weken. Op deze wijze zet men de hele toekomst van het bedrijf op de helling en dreigen er tienduizenden in de nabije toekomst hun job te verliezen. Indien wij iets zouden te zeggen hebben zouden we onmiddellijk een aangetekende brief sturen naar balle stakende piloten met volgende korte tekst:
Mijne Heren,
We stellen vast dat U ontevreden bent met uw betrekking bij onze onderneming. We hebben daar alle begrip voor en willen duidelijkheid scheppen. Indien U vanaf morgenvroeg geen gevolg geeft aan onze werkopdrachten kan U zich beschouwen als niet meer behorend tot onze onderneming. Gelet op de zware schade die U ons nu reeds gedurende dagen berokkent hoeft U dan
ook niet te rekenen op de minste opzegvergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Dergelijk schrijven doet ons denken aan President Ronald Reagan zaliger. Die stuurde zo een brief op 3 augustus 1981 aan tienduizenden luchtverkeersleiders . 11345 daagden niet meer op voor hun werk en werden stante pede en voor altijd als ambtenaar aan de deur gezet! Na enkele maanden draaide het luchtverkeer opnieuw IOO% en de 11345 zaten te knassetanden. Hun vakbond ontplofte en er is tot op vandaag nooit één dag meer gestaakt door de verkeersleiders van de VS.
Het zou ook zo gaan bij AF. Verlost van een paar honderd “dikke nekken” zou men terug normaal kunnen gaan werken en aan de toekomst blijven denken. Men zou dan de operatie “TRANSAVIA” versneld kunnen doorvoeren zonder dat er geraakt zou worden aan de voordelen van diegenen die trouw bleven aan AF.
Hopelijk beschikt AF over een leider zoals Reagan er destijds een was.
2.Justitie schiet in actie!
We lezen dat de onderzoeksrechter die werd aangesteld in verband met het spoorongeval van 15 februari 2010 te Buizingen de mening is toegedaan dat er bepaalde fouten werden gemaakt
waardoor er een aantal slachtoffers te betreuren vielen. Hij stelt dan ook de N.M.B.S. en INFRABEL in verdenking!! Kan het nog zotter? Is er nu nog iemand die respect kan blijven hebben voor onze rechterlijke overheid? Wat zin heeft het om bijna VIJF jaar na het ongeval dergelijke beslissing te nemen? Dit proces gaat wederom jaren duren en een bom belastinggeld verbrassen.
Wij zouden als onderzoeksrechter hard werken en een veertiental dagen na het ongeval over voldoende elementen beschikken om een beslissing te nemen. Maar na VIJF JAAR!!! Inmiddels zijn vele mogelijk verantwoordelijken reeds elders gaan werken zoals bv. Marc Descheemaecker die nu bij Brussels Airport aan de slag is. Onbegrijpelijk dat dergelijke fratsen in ons land mogelijk blijven.
3.Politie gaat staken!
Door steeds maar van alles en nog wat te beloven aan bepaalde groepen toekomstige kiezers hebben de beroepspolitiekers van ons hele land een grote chaos gemaakt. Niets is nog duidelijk en eerlijk. Geen enkele Belg is nog gelijk voor de wet! Waarom moet de ene tot 65jaar werken en een andere tot 60; 55 of zelfs nog minder? Waarom krijgt een parlementair na 20 jaar “werken”(sic)” reeds het hoogste parlementair pensioen en moet iemand anders voor een véél lagere som het dubbele presteren? Er zou eens een werkelijke regering moeten komen die met één pennetrek miljarden bespaart; de belastingen voor IEDEREEN sterk doet dalen en het volgende beslist:
Vanaf 1 januari van het volgende jaar:
–1. Iedere Belg kan op pensioen vanaf 65 jaar. Vijf jaar later zal dit 66 jaar worden en 10 jaar later 67 jaar.
–2. Het aantal ambtenaren om al die pensioenen uit te rekenen wordt drastisch beperkt aangezien vanaf die dag iedereen HETZELFDE overlevingspensioen ontvangt.
    Er zal een gemiddelde van alle bestaande pensioenen worden berekend en dat is het dan.
–3. Een werkloze wordt maximaal 3 maanden geholpen en wel tegen 1/12 van het HOOGSTE bedrag dat hij de voorbije tien jaar aan de belastingsdiensten heeft aangegeven! Dus iedereen is        solidair met diegene die zonder werk zit en betaalt hem bovendien aan het hoogste tarief dat hij de laatste 10 jaar heeft verdiend.
Deze drie maatregelen zouden wonderen doen. Al diegenen die we kennen en werkloosheid trekken zouden zonder het minste probleem ONMIDDELLIJK aan de slag kunnen. Hei is inderdaad ook juist dat het niet de best betaalde beroepen zullen zijn en het is ook juist dat ze “kwaad” zullen zijn om voor een klein verschil met  wat ze nu “vanzelf” trekken  moeten gaan WERKEN.
Deze toestanden werden echter in het verleden door huichelachtige beroepspolitiekers in de hand gewerkt. Maar vroeg of laat moet iemand de moed hebben al deze onbillijke toestanden uit de wereld te helpen.
4.IS
Hoe is het toch mogelijk dat een groep zoals IS steeds in meer Moslimlanden successen behaalt en steeds grotere gedeelten land kan bezetten? Hoe is het mogelijk dat zovelen worden gevonden om aan te sluiten bij een groep die weliswaar geen varkenvlees eet maar zich wel als varkens gedraagt. We hebben de laatste dagen tientallen filmpjes bekeken op het internet
en werden er soms misselijk van. Totaal onschuldige mensen maar die tot andere gelovige groepen behoren worden, zonder de minste vorm van proces, met kogels doorzeefd. Anderen worden letterlijk een kopje kleiner gemaakt door gewoon het hoofd af te snijden! Nog anderen worden van 15 meter hoge daken geduwd en spatten als rotte perziken uiiteen op het lager gelegen beton. Dan weer ziet men een reeks van vele gevangenen de ene na de andere een kogel door het hoofd krijgen en in de nabijgelegen rivier gedumpt. Wat er nu in 2014 in onze wereld nog kan gebeuren is hallucinant. Maar hoe is het allemaal begonnen? Hebt U beste lezer nog ooit iets gehoord over al die fabrieken van gevaarlijke chemische wapens die Saddam Hoessein had opgericht om er het Westen mee te gaan bestoken? Dit was toch de reden waarom men Irak is binnengevallen! Het enige dat de Amerikanen er aan de grond hebben aangetroffen waren niet fabrieken van chemische wapens, waarvan men alle bewijzen bleek te bezitten(!!) maar een fabriek van ijskasten en melkpoeder……Vanaf die dag zijn er nu honderden en honderden duizenden gesneuveld. Meestal totaal onschuldige burgers; vrouwen en kinderen. Wat een slachtpartij en het is nog niet gedaan! Wat is het nut dat onze piloten zich daar nu mee gaan bemoeien? Hoeveel onschuldige slachtoffers gaan ze zelf maken? Hoe groot is nu de kans dat ergens een landgenoot kopje kleiner zal worden gemaakt uit weerwraak zoals vorige week gebeurde met een onschuldige franse bergbeklimmer in Algerije? Wij zouden er ons niet mee gaan bemoeien maar wel orde op zaken stellen in eigen land.
Iedere Moslim die openlijk IS blijkt te steunen zou ik onmiddellijk uit ons land verwijderen; alle families van zogenaamde Syrie strijders buiten en snel! We moeten orde op zaken stellen bij ONS en ons niet bemoeien op een ANDER.
Welke zin heeft al die hulp aan zogenaamde immigranten. Geen enkel land in Europa neemt er “per capita” zoveel op als ons land. Totaal IDIOOT! I Wij helpen de arme landen niet door hier een paar honderd duizend op te nemen; te voeden en te onderhouden. Enkele getallen:
In Afrika verdienen 650 milj. mensen minder dan 2 dollar per dag. In India zijn dat er 890 en in China 480. Daarbij nog de rest van Azie 810 en 105 in Zuid-Amerika. Zo komen we aan
3 miljard sukkelaars. Maar personen met een inkomen van 2 dollar per dag geraken nooit in Belgie. Diegenen die hier toekomen zijn nog de besten; sluwsten; meest bemiddelden en slimsten. Wij kunnen die 3 miljard het beste helpen door de slimsten onder hen terug te sturen zodat ze hun eigen bevolking kunnen helpen in plaats van hen nog meer in de put te duwen door te vertrekken naar landen zoals Belgie. We zouden dus moeten stoppen om er nog meer op te nemen en alles trachten te  doen om ze zo snel mogelijk, en eventueel met nog wat centen, naar hun vertreklanden terug te sturen. Laat ons die multikul vergeten en van ons land terug iets homogeens maken i.p.v. een stijgende chaotische samenleving.
Door het hoge nataliteitscijfer van die 3 miljard komen er dus jaarlijks ongeveer 80.000.000 bij. Het is dus totaal zinloos er enkele miljoenen jaarlijks in Europa op te nemen aangezien dit toch maar een druppel op de hete plaat is en het probleem in die thuislanden alleen maar erger maakt. Bovendien dragen al die immigranten niets bij tot onze samenleving maar kosten pakken geld. En dan moeten we nog vaststellen dat ze hier meestal niet werken of werk kunnen vinden en blijkbaar ongelukkig zijn! Stop die waanzin!
Men zegge het voort,

3 gedachten over “Men zegge het voort

  1. Ik hou mijn hart vast als ooit onze zandbaksteuntrekkendegerechtigde broeders gaan beschikken over een eigen vakbond . Stel je voor dat die gaan staken voor meer financiele steun

  2. Na het ineenstorten van deze fase in onze geschiedenis, zullen we schijnbaar aan zekerheden moeten inboeten, maar aan vrijheid winnen. We verlangen het recht om openlijk en zelfstandig te denken en handelen terug en daarmee het recht om ons verder en hoger te ontwikkelen in onze eigen geest en ons eigen land.

Reacties zijn gesloten.