Het Derde Testament

Wordt het niet dringend tijd de Bijbel aan de actualiteit aan te passen, resp. uit te breiden?

Vroeger wond men zich erover dat er pas na 600 jaar iets op geschrift gebracht werd, maar sindsdien heeft men – sinds 2000 jaar – geen vervolg meer op de Bijbel geschreven. Dit in contrast met de Dikke Van Dale, waar voortdurend – volgens behoefte – aan gerenoveerd wordt.

Thema’s voor uitbreiding van de Bijbel zijn er immers genoeg. de shoa, de verdrijving der ongelovige bezetters uit Davids Rijk, 9/11, noem maar op… Als dat geen stof voor een Bijbelse invulling is dan weet uw dienaar het ook niet meer… tenslotte wil men in pakweg 1000 jaar ook nog iets te lezen hebben.

Zoals bv. (vul aan)

“En God sprak: “Ik straf jullie voor jullie zonden. Jullie zullen zodanig verward zijn dat jullie je eigen geslacht niet meer zult kennen, met blindheid geslagen worden zodat jullie mannen en vrouwen niet meer zullen kunnen onderscheiden!

Degenen die jullie op de hoogte houden – media en politici – zullen jullie 24/24, dag en nacht, met leugens om de oren slaan, zodat jullie de waarheid en de leugen niet meer uit elkaar zullen kunnen houden.

Door krankzinnigen zullen jullie geleid en leeggezogen worden en wat jullie bezitten zal jullie ontnomen worden door degenen die niet werken.

De domheid zal jullie overvallen zodat jullie niet meer zullen kunnen lezen, schrijven of rekenen!

Gras zullen jullie eten. Vlees en vis komt niet meer op jullie bord.

Jullie zullen eelt kweken aan jullie voeten want rijden moet in de vergeethoek belanden.

Plagen zullen jullie teisteren zodat jullie vrolijkheid en glimlach achter een masker zal verdwijnen.

En eeuwigdurende oorlogen worden geprogrammeerd!”