Ter nagedachtenis aan de Rheinwiesenlager

Met verwijzing naar: Het Duitse volk moe(s)t uitgeroeid worden.