Ter herinnering: prof. dr. Rik Coolsaet, “expert” bij de nullenzender

Wij herhalen de publicatie van deze ongemeen interessante expertise van prof. dr. Rik Coolsaet. Zijn boodschap luidt onveranderd: geen paniek, I.S. betekent absoluut geen bedreiging of gevaar voor ons.