1 gedachte op “Zondebok had geen flauw idee…

 1. De Frank en Augusta – Dassault !! Dat kan gebeuren.. gezien dit kunstmatige wangedrocht dienaangaande een lange en rijke traditie heeft. Het zou pas abnormaal geweest moest de PS maffia toen niets hebben pogen te regelen.
  Belangrijker is echter dat de Frank een adept is van Trotski, een communistische massamoordenaar. En zo een man zit nu als niet verkozene in de regering.
  De Frank heeft ook een Cambridge verleden, Cambridge dat gekend is voor de 5 “top – verraders” in G.B. die in dienst waren van Moskou.
  En achter Cambridge lopen de sporen naar de RKM in The City.
  Gezien zijn rol in de regering in 2005 toen het geheime pact werd afgesloten met de UNO m.b.t. het Covd 19 experiment en het feit dat hij nu in de regering zit, als niet verkozene, stellen er zich vragen over welke belangen hij dient en vooral welke er verraden worden door hem. Is hij soms de nummer 6 ???
  Over het voormelde worden er geen vragen gesteld in de Kamer, ook niet door het V.B. De Grote Lijder in Antwerpen zwijgt ook.
  Normalerwijze zou Vivaldi elke dag moeten worden aangevallen met het feit dat een adept van een massamoordenaar in de regering zit.
  Ondertussen wordt er dan wel eindeloos geluld over de nazi’s en de fascisten, ook door de Grote Lijder. De Edelachtbare zal nog eens gebeld hebben om te herinneren aan Ward en de vijver van een meter diep.

Reacties zijn gesloten.