Zogezegd… zo gedaan?

“We gaan niet alleen Belgen evacueren.”

Dixit Frank Vandenbroucke, de man die door feestneus Conner Rousseau vanonder het rode stof gehaald werd, de man die in onze maag gesplitst werd als “gezondheids”minister…

Zou hij bedoelen dat hij alle Afghaanse corona-patiënten naar hier wil halen?

Bij de Belgische ambassade in Islamabad, in buurland Pakistan, had men contactgegevens van 47 landgenoten die nog in Afghanistan verbleven, sommigen met gezinsleden die niet de Belgische nationaliteit hebben. Niet iedereen was vragende partij om te worden geëvacueerd. Allemaal hadden ze vorige week wel drie keer een oproep gekregen om het land te verlaten. (Nieuwsblad)