Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

t Is de vraag die velen bezighield.  Hoeveel volk zou er zijn?  Niet gemakkelijk om te tellen.  Laten we het toch maar op 7.000 man houden.  Dat is goed, natuurlijk, maar het kan nog altijd beter.  Mocht de N-VA nu eens voluit gemobiliseerd hebben… Maar die partij heeft het blijkbaar moeilijk zich achter de eis tot onafhankelijkheid te scharen.  Al zagen we toch een 15-tal N-VA parlementsleden* mee opstappen.  Volgens Jan Jambon waren die enkel aanwezig om het confederalisme te verdedigen.  Ja wadde….”

Uit “Ja voor Vlaanderen”, een artikel gewijd aan de Onafhankelijksheidsbetoging te Brussel op blz. 5 van ‘t Pallieterke van 2 april, bij ons al in de brievenbus.

* Zijnde een kwart van de parlementsleden.  Ook niet schitterend, als u het ons vraagt.

1 gedachte op “Zogezegd

  1. Maar… de N-VA is {volgens de brief dat onze blogvriendin Foxy ooit ontving (èn publiceerde op Angeltjes)} toch niet volledig gevonden voor de Vlaamse Onafhankelijkheid… ènkel het VB heeft genoeg haar-op-de-tanden om hùn oorspronkelijk standpunt verder te blijven verdedigen.

Reacties zijn gesloten.