Zogezegd

“Christenen zijn geen gasten of trekvogels.  Zij horen tot de oorsprong van de natie en zonder hen is er geen Syrië.”

Tijdens de Syriac Youth General Gathering (Syrische Jeugd Conferentie) 17.9.2017

…”Patriarch Aphrem II voegde eraan toe dat de Conferentie tot doel had de dialoog tussen alle geledingen van de Syrische samenleving te bevorderen en om de anti-Syrische propaganda te ontmaskeren die blijft volhouden dat het om een “burgeroorlog” gaat in Syrië.

Hij benadrukte dat de Syrische christenen trouw zullen blijven aan hun land ondanks alle pogingen van het Westen om het land van hun voorvaderen op te geven.”…

Syria Times