Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

‘Als de N-VA de stelling-Bracke wil volgen, zal het zonder ons zijn. Dan verliest de partij haar bestaansreden. Het sociaal-economische kan niet worden losgekoppeld van het communautaire

Guido Moons, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) in De Standaard 02.09.2013