Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“Het referendum is een zegen. Een wapen tegen altijd die vage programma’s waarmee de politici altijd alle kanten uit kunnen en de kans om de dichtgeslibde kanalen tussen volk en overheid te ontstoppen. Burgers kunnen nooit à la carte kiezen. Zij moeten altijd het hele menu van een partij slikken, ook al staan daar dingen bij die ze niet lusten. Een ad-hoc-referendum, dat er uiteraard pas kan komen nadat een betekenisvol deel van de bevolking erom vraagt, schakelt dit uit.”

Guy Verhofstadt, Het Eerste Burgermanifest, 1991.

“Bindende referenda moeten mogelijk worden, échte volksraadplegingen die niet door de politici of de partijen, maar mits het inzamelen van een representatief aantal handtekeningen door de burgers zelf dienen te worden geïnitieerd. Dit moet ook op federaal niveau kunnen. De vrees dat dit in België zou kunnen leiden tot ernstige spanningen tussen de deelstaten, kan door specifieke mechanismen die rekening houden met onze federale ordening, gemakkelijk worden ondervangen”

Guy Verhofstadt, De Nieuwe Golf, 2002