Zelfcensuur of Vlaams bewegen?

critism2 kritiekCyaankali voor het FDF. Et alors?

In de zaal waar de Gentse N-VA op verkiezingszondag de uitslagen aan het volgen was, begonnen enkele studenten in de roes van overwinning die zich van hen had meester gemaakt en misschien ook wel in een roes van een andere aard, plots: ‘Cyaankali voor het FDF’ te scanderen. Een slogan die sinds het begin van de jaren zeventig steevast in Vlaamse betogingen te horen is geweest, zeg maar een ever green van de Vlaamse manifestanten.

Er was in de zaal echter iemand aanwezig die in opdracht van de ‘inquisitie der weldenkenden’ deze verdachte bijeenkomst scherp in het oog moest houden. Het ‘incident’ werd dan ook prompt, met de kwezelachtigheid die deze gazet eigen is, gerapporteerd in De Morgen. U weet wel de Osservatore Romano van de Linkse Kerk in Vlaanderen. Er zou een paar dagen later ook in Knack gewag van zijn gemaakt.

Niets om verbaasd over te doen,iedereen weet dat die krant noch dat weekblad er zelfs maar enigszins kunnen van verdacht worden ter goeder trouw te zijn wanneer ze iets brengen dat van ver of dichtbij met de Vlaamse Beweging te maken heeft. Ik zou er dan ook niet bij stil gestaan hebben, ware het niet dat ik vernomen heb dat een aantal mensen uit de beweging zich hier door hebben laten imponeren en op hun beurt afkeurend commentaar uitgebracht hebben. In die mate zelfs dat de studenten die de vreselijke ‘misdaad’ op hun geweten hebben een paar dagen later deemoedig in een persmededeling tot bekentenissen zijn overgegaan en tegelijkertijd verzachtende omstandigheden hebben ingeroepen

Zachte treezebeezekes.

Zijn wij nu een beweging van zachte treezebeezekes geworden? ik zou toch graag de aandacht van die mensen die een betuttelend vingertje hebben menen te moeten opsteken en ook die van de studenten die hier blijkbaar van onder de indruk zijn geweest, dat de slogan geen betrekking heeft op een snood plan om alle FDFers te vergiftigen maar louter en alleen een verwensing inhoudt tegen hun partij idie zich vanaf haar prilste ontstaan als een racistische anti Vlaamse politieke formatie heeft gedragen en steeds weer ongeremd en zonder complexen uiting heeft gegeven aan haar minachting voor al wat Vlaams is. Ik herinner me nog de immense affiches waarop in Gotische letters te lezen stond:’ Brûsssel (met een Umlaut dus) Vlaams ça jamais’

Zelfs een Wilfried Martens schreef in zijn memoires: ‘Een extremistische partij zoals het FDF kon niemand onverschillig laten. Vooral tijdens verkiezingsperiodes raakte men van Vlaamse kant onder de indruk van haar onverdraagzaamheid t.o.v. de Vlaamse Brusselaars en haar onbegrensde expansiedrang.’
Dat FDF is niet zo maar een politieke tegenstander. Het is doodgewoon een VIJAND en bijgevolg zal ik althans alle journalisten van De Morgen ten spijt:: ‘CYAANKALI VOOR HET FDF’ blijven roepen.

Francis Van den Eynde

2 gedachten over “Zelfcensuur of Vlaams bewegen?

  1. De cyaankali heeft zijn uitwerking gemist , een partij vol vergif kan het vergif beter verwerken . Het zal bij roepen blijven zolang Belgie niet gespitst wordt , Wij hebben wel een nieuwe Vlaamsche partij met rollende spierballen en een nieuwe slogan maar die is niet helemaal volledig ……wij…. Denken….het wel , maar Durven…. het niet ….Doen

  2. Mooi artikel van Francis en ik heb hem gedurende jaren gekend want ik was de eigenaar van het Vlaams huis De Roeland in de Sint Kwintensberg in Gent maar ik vergeet nooit dat hij na 3 0 jaar of meer in de leiding te hebben gezeten van het Vlaams Blok en later van het Vlaams Belang en dan op het einde van zijn carrière (met alle financiële voordelen ) het Vlaams belang Gent enorme schade heeft toegebracht Hij heeft ook jaren aan een stuk alles gedaan om Tanguy Veys (een voorbeeld wat ijver en politiek inzicht) heeft gesaboteerd Als fractievoorzitter in de gemeenteraad heeft hij ook alles gedaan om onze jongeVlaams volksvertegenwoordiger tegen te werken door hem de job van fractie voorzitter te geven aan iemand anders die nu bij de NVA zit Hij (met de schrik in zijn lijf) was ook den eerste om weg te lopen toen in Voeren het FDF kwam tegen betogen en zo de oudere en vrouwelijke mensen alleen achter liet Voor Francis heb ik niet het minste respect

Reacties zijn gesloten.