Wordt Duitsland onleefbaar?

De Duitse rood-groen-streepje-blauwe regering wil tegen 2030 4 à 5 windmolens én meer dan 40 voetbalvelden met zonnepanelen per dag oprichten.

Rest de vraag of er überhaupt nog plaats is voor bossen en voor velden waar er voetbal gespeeld mag worden…

Die windmolens zijn echter ook niet zonder gevaar. Buiten het feit dat het regelrechte moordenaars zijn van vogels en insecten, dat de wieken van afgeschreven windmolens gewoon ergens begraven worden omdat ze niet recycleerbaar zijn, dat de slagschaduw, het geluid dat ze voortbrengen het leven in de omgeving onmogelijk maken, dat de natuur in de buurt moet wijken, dat ze visueel verontreinigend zijn, is er ook nog het gevaar van SF6 (Zwavelhexafluoride):

In windmolens wordt vaak het gas SF6 (zwavelhexafluoride) gebruikt om kortsluiting te voorkomen (SF6 werkt als isolatiemiddel). Het gas zit ook in schakelstations van netbeheerders, en wordt bijvoorbeeld ook in de chemische industrie gebruikt. SF6 is een zeer sterk broeikasgas.

Klik op “bekijken op youtube”

https://www.energate-messenger.ch/news/231081/bundesregierung-verspricht-energiewende-aufschwung

https://cultuurondervuur.nl/artikelen/windturbines-lekken-levensgevaarlijk-broeikasgas-sf6

Herlees ook nog eens:

We schreven herhaaldelijk over de manier dat de “Groene” politiek het groen, de natuur, doet verdwijnen. Niet alleen het groen, ook de video’s over dit thema “verdwijnen”: