Worden we binnenkort getest op xenofobie?

Parlementair-van-Turkse-oorsprong, Yergi Hiciv wil dat er een speciale identificatieplicht komt voor Duitsers, waarbij vastgesteld moet worden of de persoon in kwestie al dan  niet xenofoob in te schatten is.
Hiciv wil een gezindheidstest, die minstens even omvangrijk moet zijn als de inburgeringstest voor hen, die de Duitse nationaliteit willen verwerven.

Hicivs voorstel werd niet op gejuicht onthaald en veel van zijn landgenoten in Duitsland snappen de reden van de verontwaardiging niet.
Kanselier Angela Merkel toonde begrip en wou Hicivs denkoefening niet onmiddellijk afwijzen, maar ziet ze eerder als discussiegrondslag voor de volgende plenaire zittingen in het Duitse parlement.

Echt?  Nog niet.  Voorlopig is het zwarte humor.  De vraag is niet ‘of’ maar wel ‘wanneer’ dit werkelijkheid wordt.

FT

 

2 gedachten over “Worden we binnenkort getest op xenofobie?

 1. In D totaal overbodig, daar iedereen ‘fremdendfreundlich’, behalve de reageerders in kranten en blogs, maar dat kan in extremis één man zijn met honderden aliassen ntl.

 2. Ik hoop dat die clown musical Yergi Hiciv deze E-mail eens onder ogen krijgt

  Een man van wie de familie behoorde tot de Duitse aristocratie was voor WO2 eigenaar van verschillende grote landgoederen en fabrieken. Hem werd gevraagd hoeveel Duitsers echte nazi’s waren, en zijn antwoord kan u helpen om uw houding tegenover fanatisme te bepalen.

  “Heel weinig mensen waren echte nazi’s” zei hij, “maar heel veel Duitsers waren blij met de terugkeer van de Duitse fierheid, en nog veel meer hadden het veel te druk om er ernstig over na te denken. Ik was een van diegenen die dacht dat de Nazi’s niet meer dan een bende gekken was. En voordat wij er erg in hadden waren zij baas over ons en was het einde van mijn wereld gekomen. Mijn familie verloor alles, ik belandde in een concentratiekamp en de geallieerden vernietigden mijn fabrieken.”

  Vandaag blijven experts ons maar de oren van het hoofd zagen met de boodschap dat de islam een godsdienst van vrede is, en dat de grote meerderheid van de moslims alleen maar vragen om in vrede te kunnen leven.
  Alhoewel deze ongenuanceerde bewering misschien wel waar is, is ze totaal irrelevant. Het is slechts mening loze dons, bedoeld om ons een goed gevoel te geven en om het spook van de -in de naam van islam- wereldwijd oprukkende fanatici te verdoezelen.
  Het zijn inderdaad de fanatici die oprukken. Het zijn de fanatici die betrokken zijn in alle 50 open oorlogen die momenteel woeden op deze planeet. Het zijn de fanatici die in Afrika systematisch christenen en ganse volksstammen afslachten en het continent in een islamitische vloedgolf overspoelen. Het zijn de fanatici die bommen leggen, mensen voor het oog van camera’s onthoofden en eremoorden plegen. Het zijn de fanatici die de ene moskee na de andere overnemen. Het zijn de fanatici die met zelotische ijver het stenigen van verkrachte vrouwen en homoseksuelen verspreiden. De harde waarheid is dat de “vredelievende en stille meerderheid” geïntimideerd is en zwijgt. Communistisch Rusland was vol van Russen die ook slechts in vrede wilden leven, maar toch zijn de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op 20 miljoen mensen. De vredelievende meerderheid was van nul en generlei tel. De grote massa van de enorme Chinese bevolking was ook vredelievend, maar de Chinese communisten zijn er toch in geslaagd om een duizelingwekkende 70 miljoen mensen om te brengen.
  De gemiddelde Japanner van voor WO2 was geen op oorlog kickende sadist. Maar Japan moordde en slachtte wel zijn weg door Zuid-Oost Azië in een bloedige orgie waarbij 12 miljoen Chinezen het leven lieten. De meesten stierven door het zwaard, de schop en de bajonet. En wie kan de slachtpartijen in Rwanda vergeten? Zou men niet kunnen zeggen dat de grote meerderheid van de Rwandezen “vredelievend” was?

  De lessen uit de geschiedenis zijn heel dikwijls ongelooflijk eenvoudig, op het botte af, maar ondanks al ons redeneervermogen missen wij maar al te dikwijls de meest in het oog springende waarheid: Vredelievende moslims zijn irrelevant geworden door hun zwijgen. Vredelievende moslims worden onze vijanden als ze de kiezen op elkaar blijven houden, want net zoals mijn vriend uit Duitsland zullen ze op een goede morgen ontwaken om vast te stellen dat de fanatici de zaak hebben overgenomen, en dat het einde van hun wereld begonnen is.

  Vredelievende Duitsers, Japanners, Chinezen, Russen, Rwandezen, Serviërs, Afghanen, Irakezen, Palestijnen, Somali’s, Nigerianen, Algerijnen en vele anderen zijn gestorven omdat de vredelievende meerderheid haar mond niet open heeft gedaan tot het te laat was. En wij, die deze ontwikkeling voor onze ogen zien gebeuren, moeten meer aandacht schenken aan de enige groep die echt meetelt: de fanatici want zij zijn het die onze manier van leven bedreigen. En tot slot, en met het risico van beledigend over te komen, iedereen die twijfels heeft over de ernst van de toestand en deze e-mail zonder meer verwijdert, draagt bij tot de algemene passiviteit en laat het probleem alleen maar groeien.

  Draag bij tot de bewustwording, zend hem door en blijf hem doorzenden. Laat ons hopen dat duizenden over de ganse wereld hem zullen lezen, erover zullen nadenken en hem weer zullen doorzenden.

Reacties zijn gesloten.