Worden onze regenwaterputten geconfisceerd?

Afbeeldingsresultaat voor oude waterputten cartoon

Zijn ze nu helemaal zot geworden? In DS vernamen we vanochtend (… de rest kunnen we niet lezen vermits we geen abonnement op deze of andere kwaliteitskranten hebben):

Waterzuiveringsmaatschappij wil putten met sensoren uitrusten
Beheert Aquafin straks uw regenwaterput?
Om periodes van droogte en zware regenval beter te beheersen, wil de water­zuiveringsmaatschappij Aquafin de anderhalf miljoen ­regenwaterputten bij mensen in de tuin gedeeltelijk zelf beheren.

Telkens de overheid zijn vinger in de pap wil steken, worden we achterdochtig. Wat is het doel? Naar analogie met het zelf opwekken van elektriciteit, moeten we dan betalen voor het water dat we opvangen? Moeten we het zelfgebruik van regenwater verantwoorden? Krijgen we quota door de strot geduwd? We blijven erbij: de overheid heeft de verdoemde plicht voor water-, elektriciteit-, gas- en andere nutsvoorzieningen te zorgen. Niet de burger.

Sinds de riolering van Vlaanderen – met gescheiden wateropvang voor vervuild en oppervlaktewater – vooruit gedreven wordt weet Aquafin perfect waar de regenwaterputten in de grond zitten.

Nogmaals een inmenging in het dagelijkse leven van de bevolking. We betalen al meer dan genoeg voor kraantjeswater; komt nu het “gratis” regenwater in het vizier als mogelijke inkomstenbron? Nogmaals een verborgen belasting?

Krijgen we binnenkort een chip ingebouwd waardoor de overheid kan meten hoeveel lucht we inademen? Kunnen ze daar ook nog een “goed voor de mensen”-belasting aan koppelen.

7 gedachten over “Worden onze regenwaterputten geconfisceerd?

 1. Dit staat er te lezen op: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/02/prive-regenwaterputten-ingezet-in-strijd-tegen-droogte-en-zware.html/

  “Aquafin wil privéregenwaterputten inzetten in strijd tegen droogte en zware regenval
  Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin wil 1,5 miljoen privé regenwaterputten gebruiken om beter voorbereid te zijn op periodes van droogte en zware regenval. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Aquafin zou met sensoren en een afstandsbediening het waterpeil in de putten regelen en die voor een deel laten leeglopen wanneer er veel regen wordt verwacht.

  Mattias Tuyls, Belga
  08:48
  Om periodes van droogte en zware regenval beter te beheersen, wil Aquafin de anderhalf miljoen regenwaterputten bij mensen in de tuin gedeeltelijk zelf beheren, mogelijk tegen een vergoeding. “Opgeteld kunnen die putten 15 miljard liter regenwater opvangen, waardoor we veel wateroverlast vermijden”, zegt de waterzuiveringsmaatschappij.

  Deels door de verandering van het klimaat is de waterhuishouding in Vlaanderen verstoord. Het grondwaterpeil staat laag door lange periodes van droogte en er zijn almaar vaker extreem zware regenbuien. De rioleringen kunnen die plotse hoeveelheden niet aan, met als gevolg wateroverlast en overstromingen. Het regenwater dat wel in de riolering belandt, wordt afgeleid naar zee en heeft dus geen positief effect op het grondwaterpeil.

  Om beide problemen aan te pakken, wil Aquafin de regenwaterputten voor een deel laten leeglopen wanneer er zware regenval wordt aangekondigd. Dat water verdwijnt dan via een ‘infiltratiesysteem’ in de bodem. De geledigde putten kunnen zo beter grote hoeveelheden water opvangen. “Om water dat in put zit af te voeren heb je drie mogelijkheden. Ofwel laat je dat langzaam via het riool weglopen, ofwel doe je dat via een regenwaterleiding maar de beste mogelijkheid is met een drainagesysteem. Zo laat je het water langzaam infiltreren in de bodem en kan je het niveau van het grondwater herstellen”, zegt Danny Baeten, directeur innovatie bij Aquafin.

  Aquafin wil daarbij gebruikmaken van sensoren en een afstandsbediening om het peil in de putten te meten en te regelen. Particulieren die hun waterput ter beschikking stellen, zouden in dit plan een vergoeding krijgen. Dat zou kunnen komen van gemeenten en verzekeringsmaatschappijen. “Gemeenten moeten niet uit eigen zak enorme regenwaterbassins aanleggen om lokaal wateroverlast tegen te gaan. Verzekeringsmaatschappijen ontvangen minder schadegevallen, doordat er minder wateroverlast zal zijn”, besluit Danny Baeten.”

  • Dank voor de info. Echter… de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens…en goedgelovige mensen. De overloop van onze regenwaterputten (2) leidt in de open gracht, waardoor het overtollige water ook daar in de bodem zakt en het grondwaterpeil doet stijgen. Bij gescheiden afwatering – gebruikt water en hemelwater – loopt het regenwater niet in de riool maar wel in de open grachten. Wie heeft er vooral een regenwaterput? Niet de woningen in de stad, maar op het platteland, waar open grachten verplicht werden. Zodoende is de uitleg zever in pakskes. Het resultaat zal zijn dat de mensen opnieuw aan de afwatering van het dak regentonnen zullen zetten. Met dat water kunnen ze dan hun goesting doen. “Het peil meten en regelen”… zal erop neer komen dat we zelf het regenwater niet mogen gebruiken zoals we willen, maar dat we het verplicht moeten leveren aan Aquafin “tegen een vergoeding”. Mijn oor!

   • Het doel is om al de regenwaterputten in kaart te brengen en zo belastingen te kunnen heffen, bij de overheid weet men al veel van die waterputten zitten, omdat veel mensen subsidies hebben aangevraagd voor het plaatsen van een put. Nu willen de overheid nog meer te weten komen via de vergoedingen van aquafin. Hetzelfde met de houtkachels, waar de overheid geen belasting op kan heffen, daar komt ook nog een onderzoek. Het zijn allemaal aflaten voor de klimaatkerk van de heilige Greta en haar volgelingen, geen privacy meer, betalen zullen we.

 2. citaat:”Krijgen we binnenkort een chip ingebouwd waardoor de overheid kan meten hoeveel lucht we inademen? Kunnen ze daar ook nog een “goed voor de mensen”-belasting aan koppelen.”/einde citaat.
  Toekomstmuziek?
  Vermits men met de satelliet een ‘vlieg op ne kletskop’ kan zien zitten zou het wel eens kunnen gebeuren dat zij met de chip altijd kunnen weten waar wij ons bevinden.

 3. @redactie
  Beste redactie, het zou best kunnen wat u zegt, ik heb daar nl. geen oordeel over geveld, maar u gewoon en enkel de tekst ter info meegegeven, maar veel mensen die een regenput hebben – ikzelf heb er geen omdat daar toentertijd geen echte noodzaak voor was en ik er bijgevolg het nut niet van inzag – hebben absoluut geen afvoer naar een of andere gracht, gewoon omdat die er niet zijn. Althans in mijn streek ken ik geen geen verkavelingen met grachten. Ook de mijne heeft geen grachten (meer).
  In de meeste verkavelingen, waar elk huis een tuin heeft, vloeit hier bij ons dus de overloop van de regenput gewoon in de riool.

  Overigens lees ik in de betrokken tekst dat men niet verplicht wordt om aan dat systeem mee te werken, maar toestemming zou moeten geven, wat al een hemelsbreed verschil is.

  Daarmee wil ik niet zeggen dat ik dit persoonlijk vanwege Aquafin een lumineus idee vind, alleen al omdat ik eens zou willen weten wanneer die van Aquafin perfect op voorhand zouden kunnen weten hoeveel hemelwater er juist gaat vallen in welke streek en op welk moment. Dat preventieve is dus minstens al een lachertje.

  Bovendien, als men de inhoud van een regenput dan onterecht in de tuin laat stromen, wie zegt dat dit daar voor elke beplanting geschikt is? De ene plant verlangt meer water dan de andere, of gedijt minder goed op vochtige grond. Het nefaste is dat zij dat voor u gaan bepalen. Van op afstand, zomaar, zoals het hen uitkomt. Het wordt dus meer hun regenput dan de uwe.

  En wat als de helft van uw regenwater door toedoen van Aquafin onterecht is weggevloeid naar de tuin, en er geen of onvoldoende hemelwater is bijgekomen, in tegenstelling tot wat door de weervoorspellers (?) werd verwacht? Wat doen mensen dan die er in huis een bepaald gebruik van maken (w.c, wasmachine, auto wassen b.v.)? Juist, ja, overschakelen op leidingwater bij gebrek aan regenwater door toedoen van de bemoeials van Aquafin. De ‘slimme’ controleurs.

  En wat als je tuin al vochtig genoeg staat, en men bijkomend fikse onweders met veel wateroverlast verwacht? Nog wat water vanuit je regenput erbij gieten, zodat je tuin onderloopt?

  Het is dus ronduit een knettergek idee om zoiets ook maar te bedenken, laat staan voor te stellen.

  Waar ik wel zou kunnen achterstaan is dat mensen die dit opportuun vinden, de overloop van de regenput via een drainagesysteem, maar ongecontroleerd door de ‘controleurs-van-op-afstand’ van Aquafin, volgens eigen behoefte en naar eigen goeddunken laat vloeien in de eigen tuin. Daar hebben we Aquafin uiteraard niet voor nodig, want dat gebeurt nu al. Dat is het dus niet wat Aquafin interesseert.

  Zoals meestal, zit er ergens wel een of ander addertje onder het gras. Van de totale hoeveelheid verdeeld drinkwater in Vlaanderen bedraagt het aandeel grondwater namelijk ongeveer 40%.

  Nu is het inderdaad zo dat het grondwater na twee opeenvolgende veel te droge zomers momenteel alarmerend laag staat. Met als gevolg de huidige massale boomsterfte, vooral in Limburg, maar ook in andere delen van Vlaanderen. Ook in mijn tuin heeft een jaren oude sierboom het dit jaar begeven. De eerste schade was al verleden jaar na de zomer zichtbaar. De reden is duidelijk: zijn wortels konden niet meer aan het grondwater. Alle bladeren intussen verdord.

  In die context is het duidelijk wat Aquafin wil, nl. zelf beslissen wanneer ze uw water in de grond zullen laten lopen om de grondwaterstand gecontroleerd aan te vullen. Als u toestemt, verliest u onherroepelijk elke controle daarover. Uw regenput wordt de hunne, úw watervoorraad zullen zij ongestoord bepalen. Hun commerciële grondwater zullen zij via de regenputten van iedereen die er een heeft, zelf en naar eigen goeddunken aanvullen.

  Commerciële bedoelingen? Allicht wel, want datzelfde water kunnen ze dan weer oppompen om het aan u te verkopen.
  Want als het grondwater te laag staat, zoals nu het geval is, vergroot dit het probleem van de drinkwater bevoorrading, en wordt het ook een commercieel probleem. En dat voor een land dat aan de onuitputtelijke zee grenst.

  Want, inderdaad, eerst een vergoeding, om daarna verplicht te worden en om daarna belast te worden. Kijk maar naar Wallonië, daar is/komt er een belasting op regenwaterputten. De gebruikers van regenwater dragen immers niet bij tot de zuivering van afvalwater. Dat is het probleem van de leveranciers van drinkwater. (https://immo.vlan.be/nl/nieuws/25516/wallonie-wil-belasting-op-regenwaterput)

  En wat die vergoeding betreft, de waterfactuur wordt bepaald door Aquafin, mag de bezitter van een regenput dan ook zelf de prijs bepalen van zijn regenwater dat hij via het grondwater levert aan Aquafin?

  Neen, persoonlijk vind ik het voorstel te gek voor woorden. Bij droogte dient de waterput om de eigen tuin te beregenen, al dan niet via een drainage systeem. Dan heb je je regenput nodig, en is hij vlugger leeg dan je het wenst. Bij hevige regenval kan hij dan opnieuw vol lopen. Waar is dan het probleem van de overstromingen bij plotse hevige regenval in een droge periode b.v.? Als er geen droge periode is of is geweest, overbelast men bij hevige regens bijgevolg je tuin bijkomend nog eens met water uit de eigen regenput, en verlegt men het probleem enkel naar jou.

  Het echte probleem is er een van te veel bestrating, te kleine rioolbuizen, te weinig (onderhouden) grachten en te weinig en veel te kleine opvangbekkens, kortom van een heel erg mank waterhuishouding beleid. Zoals zoveel dingen in dit onland.

  Blijkbaar hebben de slimmeriken bij Aquafin bovendien niet door dat het leegmaken van regenwaterputten, om ze daarna te gebruiken als buffer in niet-overstromingsgevoelige gebieden, ook maar enige invloed zal hebben op overstromingen in lager gelegen gebieden.

  Het moeten weer heel knappe koppen geweest zijn die dit bedacht hebben (waarschijnlijk politiek benoemde ambtenaren).

  Kortom, een onuitvoerbaar plan.

  • We hebben vanuit ons perspectief, de toestand in ons dorp, geschreven. Vanzelfsprekend is de toestand niet overal dezelfde. We zijn het in se met u eens… knappe koppen… bureauhengsten… stuurlui aan wal… maar toch ook weer een teken aan de wand van een alles en iedereen controlerende Staat.

 4. Ja,een chip voor hoeveel we ademen.En mischien een meter op onze toiletten.Ben Wuyts zet maar cameras voor ons te beboeten .EEN POLITIESTAAT IS BELGIE.
  Jambon ging molenbeek op kuisen niks gebeurd.Ben zou beter zich bezig houden met de herstellings werken van de wegen.Geens die zijn justitie niet op orde krijgt.Krevits niks bakt van onderwijs. En deze mensen zitten terug in het beleid.Dan nog Mr.DE WEVER hoor ik zeggen mensen die werken moeten beloond worden,maar waarom worden die dan toch gestraft?Kris Peters heeft geen politieke waarde meer maar word bij de grote jongens in EU geplaatst.Dit is de nieuwe wereld orde.

Reacties zijn gesloten.