Willen we de doodgravers van de EU worden?

Aanlokkelijk voorstel.  In werkelijkheid is dit een démarche voor nóg meer EU-macht en minder bevoegdheden van de lidstaten.

Aan het woord de Franse economieminister  Emmanuel Macron (37).
De vicieuze reddingsmarathon van Griekenland en de eurocrisis hebben bewezen dat de muntunie niet zo verder kan, stelt hij, “De status quo leidt tot zelfvernietiging; de middelpuntvliegende krachten zijn te groot, zowel politiek als economisch.”

Hij wil dat zijn generatie geplaatst wordt voor een fundamentele vraag: “Willen we de nieuwe oprichters van de EU zijn of de doodgravers?” (Nvdr: hij zegt Europa, maar bedoelt de EU, een doelbewuste strategie om de negatieve connotatie te milderen).  Hij volgt hiermee de redenering van zijn president die binnen de eurozone een zgn. economische regering wil oprichten.  Macon wil daarvoor een nieuwe functie van commissaris creëren, een euro-commissaris, verantwoordelijk voor de coördinatie van de economische, financiële en sociale politiek der 19 eurolanden.  Uiteraard met vèrreikende bevoegdheden, een commissaris die investeringsmiddelen uitreikt en zijn zegje mag doen op de arbeidsmarktpolitiek.

Deze nieuwe EU-commissaris zou dan duidelijk méér financiële middelen moeten krijgen dan heden in de EU-kas ter beschikking staan. We citeren: “Hoe hoger het budget, des te geloofwaardiger zou de EU zijn.” 

Méér geld is nodig om de lidstaten te beschermen tegen financiële schokken en om méér te kunnen investeren in de arme eurolanden.

EUSSREn dan wil hij dat “Duitsland breekt met het taboe”.  De Bundesrepublik wil tot op heden niets weten van de plannen voor een zgn. tranferunie.  En Macron vreest dan dat de EU en de eurozone geen lang leven meer beschoren zullen zijn.  Theatraal klinkt het: “Een muntunie zonder financiële gelijkschakeling kan niet!  De sterken moeten helpen.”

Juist.  We zijn op dat vlak ervaringsdeskundigen. Vanaf het ogenblik dat de transfers naar Wallonië opdrogen, heeft het land b geen reden van bestaan meer. De EU-beminnende belgische EU-parlementairen zullen dit voorstel zonder enige twijfel steunen.

En om heel de EU-herbronning compleet te maken wil Macron een nieuwe Kamer in de EU, een europarlement, bevolkt door EU-parlementairen uit eurozone-lidstaten.
Hij is er trouwens van overtuigd dat de Fransen zijn plannen in een referendum zullen goedkeuren.  “Slechts als de hervormingen te beperkt blijven zal de bevolking die afkeuren” weet hij met zekerheid, want “de burgers willen niet langer de EU van de bureaucraten, dat mini gedoe.  We hebben een groot project nodig én een open debat.”     
Bij dat laatste kunnen wij ons een en ander voorstellen.

Ten laatste in 2019 zou alles in kannen en kruiken, lees: in een nieuw EU-verdrag,  moeten zijn.  Volgend op de voorbereidingen zouden de hervormingen vanaf de herfst 2017 – na de Franse presidentsverkiezingen en de Duitse federale parlementsverkiezingen – moeten gerealiseerd worden. Al in 2018 / 2019 moet de EU op een nieuw fundament staan.

Bereid u al voor op het masseren vanuit politieke kringen.  Met charme, met dreiging, met onheilsvoorspellingen, met leugens, bedrog… De EU zal niet aarzelen alle middelen te gebruiken om de totale macht te grijpen.  En in het koninkrijk der deemoedigheid komt er uiteraard geen referendum.  Onze politici weten wat goed voor ons is.

Süddeutsche Zeitung

FT

5 gedachten over “Willen we de doodgravers van de EU worden?

 1. Transfers hebben in de regel als gevolg dat het donerende land nog rijker wordt, en het ontvangende nog armer. Immers, door het gratis geld wordt de ontvanger nog luier, en koopt nog meer goederen en diensten aan in het donerende land, waardoor daar de economie NOG beter gaat draaien.

 2. Diezelfde macron hoort opgehangen te worden in zijn eigen land en liefst in die grote boog van Arc de Triomph – dan zou er sprake zijn voor de Europese bevolking van triomf.
  Die EU misdaadorganisatie moet weg want ze veroorzaakt enorm veel armoede, ellende en miserie, is de reinste dictatuur waar veel Afrikaanse dictators nog veel van kunnen leren.
  Ik kan geen EU lafaard meer voor mijn ogen zien want de lafaards veroorzaken kanker bij de burgers.
  Laten we die misdaadinstelling heel snel opdoeken en terug de grenzen sluiten, alles wat illegaal is en wat een strafblad heeft zelfs in eigen land eruit flikkeren en alles wat hier rondloopt te parasiteren incl. die EU misdaadbende idem dito eruit flikkeren. Europa wordt terug een prachtig land bestaande uit Onfhankelijke Seculiere Republieken want ook onder die decadente folklore zonder toegevoegde waarde trekken we een dikke streep.
  Beke alleen strepen laten trekken zou een blaam zijn voor de Vlamingen, Wij trekken dus zelf strepen onder 5 van de 6 regeringen, 6 van de 7 parlementen, 10 van de 10 provincies, de brt, onder die misdadige clubjes die leven via de vreemdelingenindustrie zoals dat minderhedenforum of dat Vlamingenhaatcentrum, fedacil enz enz.
  Enkel nog vreemdelingen binnen die een contract kunnen voorleggen en die het document ondertekenen dat ze zich met niets bemoeien, onze normen en waarden respecteren en totaal afstand nemen van die achterlijke perverse gewelddadigeislam.
  5 minuten politieke moed, wij burgers doen het zelfs in 1 minuut maar ja wij gedragen ons ook niet al huichelaars en of lafaards tegen eigen volk.

 3. In de politiek is niets toeval, maar alles berekening. Van een Europees leger tot een totale greep op de economie, alles kadert binnen het zelfde streven van de EU-apparatsjiks om van de EU een ware EUSSR te maken naar vroeger Russisch model, onzaliger gedachtenis. Iedereen gelijk, al betekent dat dan iedereen even arm, met uitzondering wel te verstaan van de EU-kaste zelf, die zal blijven zwemmen in weelde en luxe.

  De hele asieleisers-crisis kadert mijns inziens ook binnen dat ene zelfde streven.
  Het is immers overduidelijk dat de complete volksverhuizingen die nu plaats vinden, gebeuren onder het goedkeurend oog, ja regelrechte aanmoediging van deze EUSSR in wording, die zelfs complete veerdiensten inlegt om het fenomeen te bespoedigen. Mocht Europa het willen, dan had zij al lang, naar Australisch voorbeeld, deze volksverhuizingen zonder voorgaande, een halt toegeroepen. Maar dat wil zij dus duidelijk niet. Deze massamigratie dient enkel om de huidige bevolkingen van de Europese lidstaten demografisch uit te schakelen, en zodoende elke ‘nationaal’ getinte weerstand op voorhand dermate te minimaliseren dat ze onbetekenend wordt. De massaal gemixte Europese bevolkingen dienen daartoe verarmd en willoos gemaakt, zodat ze niet anders meer kunnen dan uit de EUSSR-hand te eten, en er blij voor moeten zijn. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Vraag het maar aan de hoofdzakelijk linkse media, die de opdracht uitvoeren om de massa dermate te hersenspoelen, dat ze alles zonder al te veel gemor aanvaarden. Iedere burger dient nl. willoos gemaakt en de mond gesnoerd. Wetten op racisme, homofobie, islamofobie, en ga zo maar verder, kaderen allemaal binnen dat ene zelfde streven. Ook het afschaffen van het contant geld, idee dat thans ook in de EU-geesten aan het rijpen is, alleen maar elektronisch betalen dus, verscherpt nog eens de totale controle op de bevolking, waarbij niet meer de diverse nationale bevolkingen dienen verstaan te worden, maar een soort Europese eenheidsbevolking zonder identiteitsgevoel, als exponent van de maakbare maatschappij, linkse dada bij uitstek, onder de totale controle van een soort Europese elite. De massa als willoze slaaf van deze elite, om het anders te formuleren. Hitler, Stalin…ze zouden aangenaam verrast opkijken mochten ze kunnen zien wat hun huidige Europese geestesgenoten momenteel aan het bekokstoven zijn.

 4. Terwijl we dagelijks geconfronteerd worden met de vreemdelingeninvasies en de ermee gepaard gaande psychologische oorlogsvoering, is er ondertussen dus een ander “sluipend gift” in aantocht. De Fransen hebben immers de doos van Pandora geopend :”Zonder transfers is er geen euro….” Zie bruggetje :
  HARTGELD GOOD BYE EURO 01.09.2015 /
  Neu: 2015-09-01:
  [9:00] JJahnke: Frankreich bricht das Tabu: Ohne Finanztransfers kein Euro
  Eigentlich sollte es da nicht überraschen, daß gerade jetzt die französische Regierung mit den Worten ihres Wirtschaftsministers Macron den Tabu-Bruch versucht: Ohne Finanztransfers keine Zukunft für den Euro! Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt er in aller brutalen Offenheit, zu der ein Ex-Goldmanbanker fähig ist(=einde citaat).
  Macron is dus ook een Goldman Sachs man !! Dit zegt al veel !!!
  We zien nu waarvoor de euro dient. Het “Franse Herrenvolk” willen immers blijven leven op kosten van de anderen. Ze hebben ten andere nooit iets anders gedaan.
  Was dit eindeloze profitariaat van de Fransen de uiteindelijke bedoeling van de invoering van de euro, en dus niet de pasmunt die Duitsland diende te betalen voor de eenmaking?.
  Macron wil in feite op het EUSSR niveau een nieuwe Directoire!!
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Directoire
  Een nieuwe directoire in Franse handen en handig verpakt. in mooie slogans en nog meer bureaucratie, met meer macht en geld voor Parijs.
  Hij wil dus in feite niet meer EUSSR, maar meer Frankrijk.
  We zijn dus in feite opnieuw in 1789 beland.(alleen is het nu wat minder bloederig, voor het ogenblik althans). Als we weten wie de drijvende kracht was achter de zo gezegde Franse revolutie en nu ook achter de EUSSR, dan is de zaak meer dan duidelijk. Het feit dat Macron een Goldman Sachs boy” in een linkse Franse regering zit, is op het eerste zicht onbegrijpelijk, maar als men weet wie de werkelijke macht in handen heeft in Parijs, dan is dit volledig logisch. Macron werkt immers mee aan het “werk van god=lees echter de duivel”.
  Om dit “duivelse plan” te verwezenlijken is er dus een crisis nodig, die draconische maatregelen vereist. Het enige probleem is Duitsland, dat nu opnieuw bezet moet worden, via een vreemdelingeninvasies, en met
  behulp van verraders, met IM Erika op kop, zodat het land voor de zoveelste .maal kan geplunderd worden. (naar het voorbeeld van Vlaanderen!!).
  Als men dan weet wie achter deze invasies zit(=zie mijn andere reacties) dan is de cirkel rond!!
  Als Macron de Fransen opnieuw de “gouden tijden” van weleer belooft, op kosten van het buitenland , dan is de kans inderdaad groot dat de meerderheid van de Fransen voor zijn plannen gaat stemmen.
  Zie paragraaf uit de publicatie :
  ““Slechts als de hervormingen te beperkt blijven zal de bevolking die afkeuren” weet hij met zekerheid, want “de burgers willen niet langer de EU van de bureaucraten, dat mini gedoe. We hebben een groot project nodig én een open debat.” (=einde citaat).
  Lees echter : Het is slechts als de “buit” groot genoeg is.. voor de Fransen , dat ze zich achter het nieuwe EUSSR project zullen scharen. Onder het EUSSR project dient men te lezen :” de nieuwe strooptocht in (Noord) Europa….”.
  Dit alles dan in naam van de duivelse slogans “Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Het belangrijkste hierbij is dus de verpakking van de strooptocht , gezien er velen de uitspraak kennen : “wat frans is, vals is…”.
  De geschiedenis blijft zich dus herhalen!!! Voor Vlaanderen duurt deze strooptocht al meer dan 1000 jaar!!

Reacties zijn gesloten.