“Wij weten het en vergeten niet.”

“… Van het recht waarvan wij weleer droomden en van de vrede die wij zo lang verhoopten, is weinig terechtgekomen.

Vlaanderen wordt nog steeds bij de neus genomen, heeft nog zijn recht niet bekomen en blijft dus de eisende partij in de Belgische staat.

Daarnaast heeft, ook na de twee wereldoorlogen, onze aarde geen werkelijke vrede meer gekend. Een beschaming voor de hoop van miljoenen doden…

Lees: ‘Welk nut is er geweest in het storten van ons bloed?’ Op 11 november stilstaan bij de communautaire realiteit

3 gedachten over ““Wij weten het en vergeten niet.”

 1. De eerste verantwoordelijke voor de duizenden gesneuvelde Vlamingen, tijdens WO I, is de Belgische bezetter van Vlaanderen. Een onafhankelijk Vlaanderen of nog deel uitmakende van Nederland, had ons dit bloedbad bespaart.
  En dan de dooddoener van de Belgische neutraliteit. Door de geheime akkoorden tussen het Belgische Leger en G.B. was België dan ook niet neutraal meer. Zie publicatie hierover bij Golfbrekers. Bovendien diende België hier vooral de belangen van Parijs met het Groot Oosten, waarvan Brussel een filiaal is. De werkelijke macht in het Belgische wangedrocht zit in Parijs in de rue des Cadets. De misdadige rol van de logemaffia’s moet dan ook voortdurend ontmaskerd te worden, en steeds omschreven als worden een “internationale criminele organisatie”, verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden. (direct of indirect).
  Het is deze Belgische bezetting die voortdurend moet aangeklaagd worden, want deze bezetting is verantwoordelijk voor alle kwalen waarmee Vlaanderen al sinds 1830 wordt geconfronteerd.
  Binnen een Belgische context is er geen enkele oplossing mogelijk voor Vlaanderen. Diegenen die dit wel denken , dwalen of zijn collaborateurs.
  Vanuit een psychologische oorlogsvoering, dient men niet de Vlaamse onafhankelijkheid op te eisen, maar een einde van de Belgische bezetting.
  Tevens dient systematisch de eis voor “Wiedergutmachung” op tafel gegooid te worden, en dat er zal afgerekend worden met de verraders en collaborateurs.
  Deze Belgische bezetting sinds 1830, is een logisch gevolg van de Franse bezetting, een 20 jaar durende sovjet terreur regime avant la lettre, en de ramp van 1830 vond zijn wortels in de collaboratiemiddens (= Fransdolle logemaffia’s) met die Franse bezetter, wiens terreur ook voortdurend dient opgerakeld te worden. Ook de door de Fransen bezette Vlaamse gebieden dienen opgeeist te worden alsmede de gestolen kunstwerken.
  Systematisch moet hierbij ook alle Belgische terreur en plunderingen in Vlaanderen in herinnering gebracht te worden. En collaborateurs met die bezetter moeten voortdurend aan de schandpaal genageld te worden.
  Het komt er dus op aan een klare duidelijke taal te spreken, en Sun Tzu & Machiavelli toe te passen, dus aanklagen en eisen zonder broek op de enkels. Hou ook op met heiliger te willen zijn dan de Paus, en het doel heiligt te middelen, en nood breekt wet. (cfr de notie : noodtoestand uit de rechtspraak en rechtsleer). De genezing begint steeds met een juiste en volledige diagnose van de kanker, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Bij gebreke aan het voormelde, rest alleen “Der Untergang”.

 2. We mogen inderdaad het verleden niet vergeten, maar dit gebeurt echter veel te veel. Met 11 november is het dan ook het geschikte ogenblik om dit verleden in herinnering te brengen, en vooral wat opzettelijke wordt doodgezwegen. Een studie gepubliceerd bij Russian Insider werpt een totaal ander licht op de voorbereidingen die leidde tot WO I.
  https://russia-insider.com/en/history/confirmed-anglos-and-french-responsible-wwi-death-blow-western-civilization/ri27025
  Nick Kollerstrom Thu, Sep 30 2021
  Ik geef voor de authenticiteit de citaten in het Engels , vertaling via Google.
  Een eerste kernachtige analyse :
  “On August 1, 1914, as dreadful war was breaking out in Europe, the German ambassador Prince Lichnowsky paid a visit to Britain’s Foreign Secretary Sir Edward Grey. Dr Rudolf Steiner commented as follows upon this meeting – in a 1916 lecture which he gave in Switzerland:
  ‘A single sentence and the war in the West would not have taken place.’
  At that meeting, he averred that, with just one sentence, ‘this war could have been averted.’[1] (=einde citaat).
  G.B. weigerde dus een bevestiging te geven om neutraal te blijven, als Duitsland België niet zou aanvallen.
  De volgende citaten geven een overzicht van de problematiek. Het was de geheime alliantie tussen G.B. en Frankrijk die verantwoordelijk was voor de Britse houding.
  “A Secret Alliance – Britain was obliged by no necessity to enter a European war, having no alliance with France that the people of Britain or its parliament knew about, and having a long indeed normal policy of avoiding embroilment in European conflicts. However, ministers especially Grey the Foreign Minister had covertly made a deal with France” . (=einde citaat).

  De volgende citaten geven een beeld van de contacten tussen de Duitse Ambassadeur in Londen en Grey, de Britse minister van Buitenlandse zaken :
  “Grey’s letter to the British ambassador in Berlin: 1 August, concerning his meeting with Prince Lichnowsky:….
  ‘He asked me whether, if Germany gave a promise not to violate Belgian neutrality we would engage to remain neutral. I replied that I could not say that: our hands were still free, and we were considering what our attitude should be….I did not think that we could give a promise on that condition alone. The ambassador pressed me as to whether I could formulate conditions on which we would remain neutral. He even suggested that the integrity of France and her colonies might be guaranteed. I said that I felt obliged to refuse definitely any promise to remain neutral on similar terms, and I could only say that we must keep our hands free.’[12],[13]…..
  Swiss author George Brandes summarised this meeting:…..
  ‘Now Prince Lichnowsky, the German Ambassador in London, asked whether England would agree to remain neutral if Germany refrained from violating Belgium’s neutrality. Sir Edward Grey refused. Britain wanted to retain ‘a free hand’ (‘I did not think we could give a promise of neutrality on that condition alone’). Would he agree if Germany were to guarantee the integrity of both France and her colonies? No.’[14] “ (=einde citaten).
  Een analyse uit USA bron :
  “The US historian Harry Elmer Barnes: ‘The only way whereby Grey could have prevented war, if at all, in 1914 would have been by declaring that England would remain neutral if Germany did not invade Belgium…,’ but Grey ‘refused to do’ this: ‘After Grey had refused to promise the German Ambassador that England would remain neutral in the event of Germany’s agreeing not to invade Belgium, the German ambassador asked Grey to formulate the conditions according to which England would remain neutral, but Grey refused point-blank to do so, though he afterwards falsely informed the Commons that he had stated these conditions’……
  After it was over, US President Woodrow Wilson in March of 1919 summed up its avoidability: ‘We know for a certainty that if Germany had thought for a moment that Great Britain would go in with France and Russia, she would never have undertaken the enterprise.’ (p.18, Lorenburn). That was the sense in which Britain precipitated the dreadful conflict. Clear words of truth could have avoided it – had that been desired…. “ (=einde citaten).
  Deze commentaren zijn dan ook meer dan duidelijk. G.B. had dus de mogelijkheid om WO I te voorkomen maar deed het niet, wel integendeel het werkte actief mee aan het begin ervan. (met Grey en Churchill als de oorlogsstokers, en deze laatste heeft hier straten naar hem genoemd).
  En over de Belgische (nep)neutraliteit
  “The supposed neutrality of Belgium was a sham, as ministers of that country had secretly drawn up detailed anti-German war-plans with Britain and France. No wonder the Kaiser had a sense of being ‘encircled’ by enemies, because ‘“neutral” Belgium had in reality become an active member of the coalition concluded against Germany’[19] …. “ (=einde citaat).
  Een “valse neutraliteit” die door tienduizenden Vlamingen met hun leven werd betaald. En de uiteindelijke analyse :
  “Germany placed itself at a military disadvantage by refraining from declaring war or taking steps to mobilise until the afternoon of August 1st, much later than any of the other great powers involved. Had a deal been reached in London on that afternoon, a conflict in Eastern Europe would presumably still have taken place, but it would have been limited and diplomats could have dealt with it: yes, a world war could have been averted….” (=einde citaat).
  Het was dus G.B. en Frankrijk die uit waren op een oorlog met Duitsland. Ik verwijs voor de details naar de volledige tekst in de brug. En voor alle duidelijkheid, het waren de ”banksters” van Wallstreet en The City die de drijvende krachten waren achter deze oorlog : :
  https://www.henrymakow.com/illuminati_bankers_planned_wor.html
  met citaten :“Masonic Bankers Started WWI to Exterminate Germany “
  In August 1914, Kaiser Wilhelm realized he had been fooled: “England, Russia and France have agreed among themselves … to take the Austro-Serbian conflict as an excuse for waging a war of extermination against us…”
  War is used to eliminate any nationalist resistance to Masonic Jewish banker world hegemony. It expresses their Talmudic hatred of humanity. (Also, they need to constantly degrade and destabilize society to protect their fraudulent credit monopoly.) Consider the needless suffering they caused in both world wars. “Terror” is just an extension of this ongoing war on humanity…..
  En over de ware aard en de verantwoordelijkheid van G.B. :
  “When we left off, we were exploring the proposition that the New World Order is the British Empire repackaged, and this empire was literally a marriage of effete British aristocracy and virile (or virulent) Jewish finance under the umbrella of Freemasonry. Webster Tarpley is a gifted historian who generally eschews mention of Jewish bankers in favor of euphemisms like “Venetians.” Therefore it is unusual for him to state bluntly that King Edward VII was in the pay of the Rothschilds and was responsible for World War One… (=einde citaten).
  In deze brug is er ook een reactie over het werkelijke motief :
  First Comment from AZ – Is this the real motive for destroying Germany?
  Ik verwijs naar de tekst in de brug.
  Het werkelijke startschot werd gegeven met de aanslag in Sarajevo, die door het Groot Oosten vanuit Parijs werd georganiseerd via een loge in Thessaloniki.
  Deze “banksters” lieten ten andere WO I opzettelijk aanslepen en een slachtoffer hiervan was Edith Cavell :
  https://www.savethemales.ca/001583.html?_ga=2.179150573.899170389.1636651285-1561071940.1636651285
  met titel en citaat :
  “British” Bankers Supplied Germany to Extend WWI “
  All wars are contrived by the Cabalist central bankers for power, profit and to “kill the best of the goyim in time of war.” (The Talmud) Sir William Wiseman, head of British Intelligence and a partner in the bankers Kuhn Loeb, demanded the Germans execute nurse Edith Cavell for revealing the Allies were supplying Germany. Wiseman believed that “the continuance of the war was at stake.” The Germans reluctantly agreed, thus creating “one of the principal martyrs of the First World War.” (=einde citaat). De volledige tekst is van belang voor een goed beeld, van de samenzwering.
  En zoals vandaag met Coudenhove Kalergi, Covid 19(84) en Agenda 21 – 30, zaten er toen overal verraders en handlangers van de “banksters”.
  Edith Cavell was echter niet de 1ste martelaar. De eersten vielen in Leuven bij de brand in augustus 1914. Dit was ook een complot om Italië en de USA in de oorlog te kunnen betrekken. Dit is bekend in kringen die het moeten weten, maar ook zwijgen. Er was hier immers ook een rol voor de logemaffia’s.
  Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit verborgen verleden door alles wat Vlaams – en rechtsgezind, niet wordt opgerakeld om het de Belgische bezetter en Vivaldi aan te vallen, waarin de logemaffia’s de macht in handen hebben. We worden dus geregeerd door een internationale criminele organisatie, verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden, en die nu oorlog voert tegen de Vlamingen, zoals in 1914-18 toen duizenden Vlamingen de dood werden ingejaagd door een Fransdolle en Vlaams hatende logeofficieren kaste.
  Ik herinner dan ook aan een uitspraak van George Orwell :
  “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.” ― George Orwell, 1984 “ (=einde citaat).
  Het wordt dan ook hoogtijd om dit verleden opnieuw in handen te nemen. De bezetter en de collaborateurs mogen bij manier van spreken, geen minuut rust gegund worden. Wat is hier dan het probleem ?? En vragen stellen is niet strafbaar !!

Reacties zijn gesloten.