Wie zijn ze, de ‘verdachte’ politici? (2)

Refererend naar deel 1 van eergisteren, gaan wij hier verder met een Wikipedia-verwijzing naar Erich Mielke (de Nederlandse versie is zeer summier en biedt beduidend minder achtergrondinformatie), de Stasi activiteiten in de rest van de wereld en de betrokkenheid bij terroristische terreurbendes (volg bruggetje voor meer uitleg omtrent hun identiteit en herkomst). (video Erich Mielke, Meister der Angst, 1u 29′)

Hierin wordt duidelijk gewag gemaakt van Stasi-steun aan paramilitaire en terroristische groeperingen, zowel financieel, training als bewapening, bescherming, advies én chantage, over continenten heen. De volledige tekst in het b.g. bruggetje is echter van belang voor een goed begrip van de DDR en de Stasi waarachter de sporen lopen naar Moskou en de KGB – GRU.

En met zo een terreurregime hebben al de “democraten” van heden, nog steeds geen enkel probleem:

“In 1931 schoot Mielke met een mededader, Erich Wichert, op de Berlijnse Bülowplatz twee politieagenten dood, Paul Anlauf en Franz Lenk. Mielke vluchtte daarop naar de Sovjet-Unie. Tussen 1932 en 1935 bezocht Mielke de Internationale Leninschool in Moskou, daarna was hij docent militaire-politionele vraagstukken aan de Lenin-School. Van 1936 tot 1939 vocht hij aan de kant van de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog. In 1939 week hij uit naar België en was werkzaam als politiek-commissaris voor de KPD in België en Frankrijk. In Spanje, België en Frankrijk leefde hij onder de naam Richard Hebel (met Letse papieren). Na de Duitse inval in Frankrijk werd hij tot april 1941 door de Fransen geïnterneerd. In 1944 werd Mielke door de Duitse overheid ingedeeld bij de Nationaal-Socialistische Organisatie Todt (deze organisatie was verantwoordelijk voor de aanleg van de Duitse Autobahn en de Atlantikwall).  “

Zoals uit dit citaat blijkt, waren  de communistische infiltraties in België al van voor WOII   gaande, in dienst van de USSR. “met toen al 30 à 40 miljoen doden op het palmares”. Een recente bron en brandend actueel: Communist Terror Coming for You, met de Tsjeka (of Cheka, Ned.vert.: “spion) en de dagdagelijkse terreur van het bolsjevisme.

 En dan maar eindeloos blijven lullen over de moord op de communist Julien Lahaut!

Er is zelfs een verband tussen Dutroux en de Stasi. De Aachener Zeitung kopte op 9 februari 2003: “Arbeitete Marc Dutroux für die Stasi?” Volgens de krant zou het Oostduitse ministerie voor de staatsveiligheid (MfS) of beter bekend als de ‘Stasi’ invloedrijke personen in West-Europa met kinderporno gechanteerd hebben. Zo zou ook Marc Dutroux voor de Stasi gewerkt hebben. 1 op de 50 DDR-burgers zou op een of andere manier met de Stasi samengewerkt hebben, al dan niet vrijwillig. Ter vergelijking: in Nazi-Duitsland: 1 op de 2000 met de Gestapo en 1 op de 583 bij de KGB. (…)

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

De CIA was eerste tijdens een Nacht- und Nebelactie ter plaatse om het Stasi-archief in beslag te nemen en er een selectie uit te halen, geschikt voor later gebruik, zoals – horresco referens – chantage van politici, journalisten en/of andere nuttige doelwitten. Inzage der gefilterde documenten, ook over West-Europese politici, is uitsluitend geschikt voor de ogen van geheime diensten… waarbij dan ook “het geval Dutroux” opduikt onder het thema kinderporno…Der US-Geheimdienst hatte sich in Wendezeiten Material über die Spionageabteilung des MfS gesichert. Wegen darin enthaltener brisanter Informationen auch über westeuropäische Politiker dürfen bis heute nur Geheimdienste in die – von der CIA gefilterten – Berichte einsehen. Laut Experten erklärt das, warum die Ermittlungsbehörden sowohl den Fall Dutroux als auch das Verschwinden von Manuel Schadwald bisher nicht klären konnten. Der seit 1993 vermisste Junge ist nach Zeugen-Aussagen ins niederländische Kinderporno-Milieu verschleppt worden….”

Bij Hartgeld.com verscheen als reactie op dit thema (origineel in het Duits en bijgevoegd de Ned. vertaling:

“Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, hatten alle erst mal mit dem Jubeln zu tun. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl (richtiger Name Henoch Kohn)*

Zwei Tage später erinnerte sich Kohl, daß sich in Ostberlin noch brisante Stasiunterlagen über Mitarbeiter in Westdeutschland existierten. Er schickte einen Mitarbeiter des Kanzleramtes, um die Unterlagen in Sicherheit zu bringen. Diese konnten aber nicht mehr aufgefunden werden. Der CIA hatte sie bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. November in Besitz genommen und in die USA geschickt.

Ein paar Wochen später fanden 17.000 Personen in Westdeutschland ein Kuvert in ihren Briefkasten. Der Inhalt bestand aus einer Kopie ihrer Stasiunterlagen und einem beigelegten Drohbrief. In dem hieß es, sollte man gegen die Interessen der Vereinigten Staaten handeln, so werde man die Unterlagen veröffentlichen. Unter den westdeutschen Stasimitarbeitern befanden sich fast alle Journalisten der großen Zeitungen. Von diesem Zeitpunkt an erschienen keine negativen Berichte mehr über die USA. Die Stasi hatte also fast den gesamten Journalismus unter Kontrolle.”

“Toen op 9 november 1989 de Muur viel, werd er eerst vooral gejubeld. Ook door kanselier Helmut Kohl (echte naam Henoch Kohn*). Twee dagen later herinnerde hij zich dat er in Oost-Berlijn nog zeer explosieve stukken over medewerkers in West-Duitsland bestonden. Hij stuurde een afgevaardigde van zijn kanselarij om de dossiers in veiligheid te brengen. Men kon ze echter niet meer terugvinden. De CIA had ze al tijdens de nacht van 9 op 10 november aangeslagen en naar de VSA gestuurd.

Een paar weken later vonden 17.000 personen in West-Duitsland een omslag in hun brievenbus. De inhoud: een copie van hun Stasi-dossier en een bijhorende dreigbrief, waarin duidelijk gemaakt werd dat indien de betrokkene iets zou ondernemen tégen de VSA-belangen, de inhoud sito presto publiek bekend zou gemaakt worden. Onder de West-Duitse Stasi-medewerkers bevonden zich quasi alle journalisten der grote kranten. Vanaf dat ogenblik werd er geen enkel negatief artikel nog over de VSA gepubliceerd… De Stasi had dus – zelfs na haar opheffing – bijna alle journalisten onder controle.”

*Wer ist ex-Kanzler Helmut Kohl?

.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

.. “De Stasi had dus bijna alle journalisten onder controle…” Dit laatste citaat kan dan ook veel verklaren. Trouwens wie heeft er in België ook zo een brief gekregen?   Uiteindelijk stelt zich de vraag: Wie werkte er allemaal in het Westen voor de Stasi (en de KGB).   En wie wordt er nog steeds gechanteerd en door wie?  Het feit dat de CIA deze Stasi archieven kon “meenemen”, verplicht dan ook vragen te stellen over de “spontane val van de muur” en wie er dan werkelijk schuil ging achter de DDR  &  USSR? En lopen de sporen hier niet naar de banksters van Wallstreet en The City?

Het zijn deze chantage praktijken, die een verklaring geven voor beslissingen waarvoor er op het eerste zicht geen logische verklaring is.  En voor de MSM leugen en verraderspers?

Chantage is immers de olie die het gigantische wereldwijde crimineel corrupt systeem smeert. Zolang dat men dit niet weet of niet wil weten, speelt men het spel mee van de occulte machten achter de NWO.  Om dit te weten dient men wel de plat getreden paden te verlaten en dit is inderdaad niet zonder gevaar.

Waar zitten de leden van V – partijen om dit onderwerp verder uit te spitten via parlementaire vragen, ergo facto in de tegenaanval te gaan tegen de Sv.   die trouwens bloed aan de handen heeft m.b.t. de Bende van Nijvel. Zwijgen is immers toestemmen.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Op basis van de voormelde citaten dienen dan ook heel wat meer politici aangepakt te worden, die een werkelijk gevaar vormen, dan de 7 in het persbericht.

Het echte probleem dat zich hierbij stelt, is dan de Sv. zelf. Van een dienst, optredend voor een crimineel corrupt regime,  kan en mag men dan ook niets goeds verwachten, alleen het meest decadente.

H.P.