“Wie moeten wij geloven, u of hen?”

Afbeeldingsresultaat voor the remnant newspaper

Vraag van een trouwe katholiek aan de paus… Een wanhopige vraag én een smeekbede.

Vandaag kom ik tot u met droefheid in mijn Katholiek hart, terwijl de wind van dat modernisme, dat door uw heilige voorganger werd veroordeeld, en werd weerstaan door mijn eigen voorvaderen, vandaag waait doorheen de zuilengalerijen, langs de Via della Conciliazione, over de Tiber en vervolgens over de hele wereld.

De geesten van onze vaders schreeuwen uit hun graf, terwijl Rome de witte vlag aan het ophijsen is van overgave, en het geloof aan het verliezen is, zoals voorzegd door Onze Lieve Vrouw in La Salette. Deze Eeuwige Stad, gedoopt in het bloed van uw gemartelde eerste voorgangers, is onder uw oog aan het terugkeren naar z’n heidense wortels...

Uwe heiligheid, ik ben één van die kleinen, net zoals mijn kinderen en alle kinderen doorheen de hele wereld, die geërgerd zijn, niet omdat we willen geërgerd zijn, maar omdat we het zijn; omdat wat we onze vader zien doen en zeggen in tegenstrijdigheid is met 2000 jaar Katholieke leer en voorbeeld.

Hoeft het ons te verbazen dat zoveel van uw onderdanen u weerstaan, tot God bidden voor uw bekering, en zich zelfs afvragen of u eigenlijk zelfs nog Katholiek bent?

Uit de open brief van Michael Matt, hoofdredacteur van The Remnant Newspaper, aan paus Franciscus.

Gerelateerde afbeelding