Wie is het grootste gevaar voor de wereldvrede?

Afbeeldingsresultaat voor danger world pêace

De Merkellanders hebben een onverwachte mening bij deze opiniepeiling geuit.

Een meerderheid van hen vindt de VSA het grootste gevaar voor de wereldvrede: 56%. Gevolgd door Noord-Korea met 45%, Turkije met 42% en Rusland met 41%.

Ook ziet een duidelijke meerheid (62%) de houding van bepaalde staatsopperhoofden als het grootste risico voor de wereldstabiliteit, zelfs nog voor militaire conflicten (52%) en – verrassing! – de klimaatproblematiek (43%).

Bij een diepere analyse blijkt dat de mensen (40%) zich vooral zorgen maken over hun ouderdom, resp. dementie, en de vereiste, resp. tekortschietende, zorg. Iets meer dan 30% ligt wakker van armoederisico als ze de pensioenleeftijd bereikt hebben; een zelfde aantal voor de mogelijkheid een ziekte als kanker te ontwikkelen.

Een duidelijke meerderheid wil dat de Duitse overheid meer geld uitgeeft aan:

70% voor de gezondheid, 69% voor de ondersteuning der gezinnen en 65% voor pensioenen. Voor het onderwijs zou 76% meer geld willen uitgegeven zien. Andere pijnpunten zijn de politie, milieu, strateninfrastructuur, spoorwegen, zwembaden en bibliotheken. (…)