13 gedachten over “Wie houdt wie voor de gek?

 1. Is, na de gebeurtenissen in Parijs, de vluchtelingenstroom stil gevallen? Iemand daar nog iets over gehoord sinds vrijdag 13 november???

  • Manifestaties waar veel volk samen komt, waaronder zich ook zeloten van IS (zeg maar eenzame wolven) zouden kunnen mengen, worden door de autoriteiten van de EU ten stelligste afgeraden. Dit is aan de belanghebbenden medegedeeld via smartphone, facebook en twitter. De autoriteiten hopen echter dat deze maatregel, die ook de recente volksverhuizingen treft, slechts tijdelijk van kracht zal zijn.

 2. Tom van Grieken op Pegida wake: ‘En ja, er zijn ook veel gematigde moslims. Maar over de vredelievende meerderheid gaat het niet’.

 3. de relatief gematigde scores voor D zijn te wijten aan het relatief groot aantal turken onder de duitse moslims.

 4. Anna, als een (gedeeltelijk) antwoord op jou vraag:
  Auch in der Nacht auf Montag hat der Flüchtlingsandrang im steirischen Spielfeld nicht abgenommen. Gegen 6 Uhr befanden sich bereits 3.000 Flüchtlinge in der Sammelstelle. Indes gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs der Einbürgerungen in Österreich, besonders in Wien.
  Die Lage in Spielfeld ist jedoch ruhig. Auf der slowenischen Seite in Sentilj warteten in den frühen Morgenstunden weitere 3.000 Flüchtlinge auf die Einreise nach Österreich. Im Laufe des Vormittags erwartet die Polizei dort noch 2.300 Menschen zusätzlich, in Gornja Radgona bei Bad Radkersburg sollen etwa 1.000 Schutzsuchende ankommen. Rund 800 waren am Sonntagabend noch mit Sonderzügen nach Linz und Schärding gebracht worden.

  Mehr als 15.000 kamen übers Wochenende nach Slowenien

  In Slowenien sind über das Wochenende erneut insgesamt 15.200 Flüchtlinge angekommen. Davon wurden rund 7.300 neu ankommende Menschen am Sonntag gezählt, das sind etwas weniger als in den Tagen zuvor. Am Montag kamen bis in der Früh bereits 3.000 Menschen mit Zügen und Bussen aus Kroatien an, hieß es vonseiten der slowenischen Polizei.
  Bron (en verder lezen): http://www.vienna.at/3-000-fluechtlinge-in-spielfeld-hoher-einbuergerungszuwachs-in-wien/4520580

  • @ Ropie,

   nog een uitspraak die mij de wenkbrauwen liet fronsen.
   Jan Jambon zegt in Knack dat de N-VA een denktank in verband met de islam nodig had. Om dat denken in gang te zetten heeft hij Wim van Rooy en Sam aangezocht. Tijdens de gesprekken waren er teveel meningsverschillen, reden waarom de samenwerking niet is doorgegaan.
   Zouden die meningsverschillen van financiële aard geweest zijn? Of het niet beschikbaar zijn van arbeidsplaats voor zoon Sam?

   • Insinueer jij iets, Anna?
    Acht jij het onmogelijk dat Sam wegens ideologische redenen voet bij stuk hield? Je meent erin iets anders te lezen. Tenslotte ging de uitnodiging voor een gesprek van Jan Jambon uit.
    Ga je ervan uit dat Jan Jambon waarlijk overwoog Sam op de personeelslijst te zetten? Alsof BDW hiervoor zijn fiat zou gegeven hebben. Eerder een strategische zet? Wie het artikel wil nalezen, hier volgt het bruggetje: http://www.knack.be/nieuws/belgie/jan-jambon-een-vraag-houdt-me-bezig-hoe-zijn-die-kerels-aan-onze-radar-ontsnapt/article-longread-626505.html

    • Ik insinueer niets, stel me alleen maar vragen o.a. waarom ik dit van Jambon moest vernemen en ons over die gesprekken vanuit de andere hoek niets werd gemeld. Zoals bijvoorbeeld: we moesten een deel van onze woorden en meningen inslikken daarom hebben wij bedankt om denktank te spelen. Het had het gras vanonder de voeten van Jambon gemaaid. Nu werpt die mededeling vraagtekens op, ook al zou het een strategische zet zijn die van de betrokkenen om een weerlegging vraagt.

     • Correctie: je hebt dit via Knack vernomen. Niet helemaal hetzelfde. Si non è vero…
      Misschien wou het VB te weten komen wat Jambon van hen wou? We hebben ons niet gerealiseerd dat de partij een over het hoofd geziene consigliere had.

 5. De lange doodstrijd van Links is begonnen. Ze gaan nog rare sprongen maken, zoals een kat in het nauw, maar binnen een jaar zal er al veel veranderd zijn…

 6. Ik ben het volkomen oneens met de termen extreem, radicaal, terrorisme, islamisme en afgeleiden als het om de islam gaat. Ook onze eigenste Tom van Grieken begaat eigenaardig genoeg dezelfde fout, waar ik in Knack ochtend het volgende lees:

  “Pegida Vlaanderen: ‘De grenzen moeten toe’
  De anti-islam beweging Pegida Vlaanderen heeft op het Antwerpse Hendrik Conscienceplein een wake gehouden, in de nasleep van de aanslagen in de Franse hoofdstad Parijs. Iets meer dan 250 mensen kwamen op het evenement af, onder wie heel wat Vlaams Belang sympathisanten en de partijvoorzitter.

  “Meteen na de aanslagen op Charlie Hebdo hebben we ervoor gewaarschuwd dat het huidige beleid tot catastrofes moest leiden. We werden dommeriken genoemd, maar het zijn dan de dommeriken die de toekomst konden voorspellen”, verklaarde Pegida woordvoerder Kristof De Vos. “Tussen alle asieltoeristen smokkelt Islamitische Staat duizenden terroristen naar Europa. En daarom moeten de grenzen toe”, verkondigde hij tegenover de aanwezigen. Op de wake was een aanzienlijke groep Vlaams Belang sympathisanten aanwezig. Hoewel Pegida Vlaanderen officieel partij-onafhankelijk is, wordt wel een podium geboden aan wat de organisatie “goede politici” noemt.

  “VB-voorzitter Tom Van Grieken noemde in zijn toespraak de aanslagen een nieuw dieptepunt van islamistisch extremisme. “Ja, er zijn ook veel gematigde moslims, maar over die vredelievende meerderheid gaat het niet. Gematigde moslims lezen de koran, extremistische moslims passen die letterlijk toe. Gooi de politieke correctheid overboord en noem de problemen bij naam.”

  De wake, die gepaard ging met heel wat politiebewaking, verliep zonder incidenten. Toestemming van de burgemeester kwam er maandagmiddag, op voorwaarde dat er niets werd gescandeerd.

  (Belga)”

  Ik verduidelijk kort mijn standpunt. Je hebt twee polen of uitersten m.b.t. islam, nl. aan de ene kant de militante moslims (IS,e.a.) aan de andere kant de islam-critici. Beiden spreken over de zelfde islam, die van de ene en ondeelbare koran, zoals o.m. Erdogan zelf verklaarde. Een ‘light versie’ bestaat niet van de islam. De eersten als aanhangers die de leer van hun god vervat in de koran nauwgezet toepassen, dé echte vrome moslims dus, en de tweeden uiteraard als tegenstanders van deze hatelijke en moorddadige ideologie. De islam fanatici (IS e.a,) zitten dus in het foute kamp.

  Daartussen in heb je dan onze ‘gematigden’, mensen die tot geen van beide uitersten willen behoren, maar redelijkheid menen te moeten nastreven in hun houding t.o.v. deze ideologie en haar aanhangers. Ook deze groep zit in het foute kamp, omdat zij noch min noch meer een fata morgana nastreven. De subcategorieën ‘extreem’ en ‘gematigd’ bestaan immers niet binnen de islam. Dat is een pure westerse uitvinding van zij die het gevaar islam niet onder ogen willen zien zoals het werkelijk is. Er is maar één islam, die van de koran, dat boek van haat en verderf en aangeprezen moord op ongelovigen. Een light versie bestaat, zoals hoger al gezegd, niet. Dit is een waanbeeld van westerse struisvogels om maar niets tegen de islam te moeten ondernemen, beducht als ze zijn voor de gevolgen, nu ze al zo vele miljoenen aanhangers ervan in Europa hebben toegelaten.

  Wil dat zeggen dat er geen ‘gematigde moslims’ zijn, dat elke moslim per definitie een moordenaar is? Uiteraard niet. Je hebt ook een categorie moslims die je ‘oprecht gematigd’ zou kunnen noemen. Dat komt omdat zij intussen beïnvloed zijn door onze westerse moraliteit en westerse waarden, maar tegelijk emotioneel ook nog hecht verbonden zijn met hun religie, de islam, waarin zij van kindsbeen af zijn opgevoed. Daarom hebben zij zichzelf overtuigd dat deze twee, de westerse waarden en normen en de islam, verenigbaar zijn. Puur zelfbedrog uiteraard. Dat blijkt telkens weer uit de feiten. Zij zijn niettemin om zo te zeggen de echte gematigden, gezien hun dwaling oprecht is. Daardoor zijn zij een categorie moslims die door islam-critici, menselijk gezien, met omzichtigheid dient benaderd te worden, in tegenstelling tot de ‘taqiyya-moslims’ en onze ‘eigen gematigden’. De eersten, omdat zij ordinaire bedriegers zijn, strategische vijanden van onze maatschappij, waarmee we geen medelijden moeten hebben, de tweeden, omdat zij ziende blind voor de feiten en doof voor enige kennis, werkelijk te kwader trouw blijven volharden in het zelfbedrog van een zogenaamde gematigde islam. Ook zij verdienen niet het minste medelijden. Voor al die echt gematigde moslims, de weinigen dus die het echt goed menen, is de kortste pijn de beste, alhoewel een gevaarlijke oplossing voor hun fysieke veiligheid, want op afvalligheid staat binnen de islam de doodstraf: hen duidelijk maken dat de hele islam in werkelijkheid één groot boerenbedrog is, een illusie of fata morgana, die zij hun hele leven lang ten onrechte hebben gekoesterd, illusie vervat in een boek, de koran, dat daardoor meteen gedegradeerd wordt tot een ordinair boek van valse kennis, dé grote leugen op papier. Niet meteen een prettige vaststelling als individu, na zo vele jaren van het tegendeel overtuigd te zijn geweest. Of, zoals de Marokkaan-Nederlandse schrijver en ex-moslim, Hafid Bouazza, als ervaringsdeskundige het al zelf schreef: ‘De gematigde moslim is een westerse uitvinding. We hebben geen gematigde, maar afvallige moslims nodig’.
  Hafid Bouazza is een Marokkaans-Nederlandse schrijver. Hafid en zijn zus Hassnae Bouazza zijn geboren in Oujda aan de Marokkaans-Algerijnse grens. Het gezin kwam in oktober 1977 naar Nederland, waar de kinderen opgroeiden in Arkel. Hij trekt al geruime tijd ten strijde tegen de islam. Een heilige oorlog, met alle vasthoudendheid van dien.

  Ik schrijf dit alles enkel maar om aan te tonen dat wij en alle islam-critici wat de benadering van de islam betreft, ons niet mogen bedienen van het gekende poco taaltje i.v.m. de islam: moslimextremisme, IS-ers, terroristen, terreur-verdachte, moordenaars, islamisme, islam-extremisme, moslimextremisten, gematigde islam, Europese islam, gematigde moslim, etc., dat zijn nl. allemaal termen die door de verenigde leugenaars/negationisten uit de politiek (b.v. onze held Francken en de rest van de bende leugenaars) en media, zijne schijnheiligheid uit Rome op kop, bewust verkeerd gehanteerd worden om dé waarheid te verdoezelen: de islam is de enige en ware schuldige voor al dat bloedvergieten. Al zo lang. IS-ers, Al Qaida en tutti quanti, dat zijn geen terroristen, zoals men ons maar al te graag wil laten geloven, maar islamitische jihadisten. Al die politieke leugenaars, daarbij geholpen door de persmaffia, willen enkel verhinderen dat de mensen deze waarheid zouden gaan inzien: niet IS of Al Qaida of wat dan ook, maar de islam heeft de oorlog verklaard aan het westen. Wij zijn niet in oorlog met terroristen, maar met de islam. De islamitische jihad tegen Europa is met Parijs een feit. En meteen de stadsguerilla.

  Om het met de woorden van Al Gore te zeggen: ‘an inconvenient truth’, een waarheid vooral die we met al die poco leugenaars niet mogen helpen ontkennen door de zelfde incorrecte termen van die negationisten te gaan gebruiken. Anders scharen we ons onbewust aan hun kant. En dat is het laatste wat we mogen doen. De mensen hebben het recht op de juiste informatie.

Reacties zijn gesloten.