Wie het schoentje past…

VN Internationale Veiligheidsraad, debat internationale veiligheid en stabiliteit, oproep van Chinese permanente afgevaardigde voor globale consensus:

“Wat er gebeurde in Afghanistan, Syrië, Irak en andere landen is een waarschuwing voor ons: tussenkomsten in de binnenlandse zaken van andere landen onder het mom van “anti-terrorisme, democratie en mensenrechten” veroorzaken niet alleen enorme verliezen en leed, maar zijn bovendien een inbreuk in de gemeenschappelijke waarden van de wereld, zoals democratie, mensenrechten en vrijheid en doen meer kwaad dan goed aan de internationale veiligheid.”