Wie gaat er mee betogen tegen de groeiende Groenlandse ijskap?

De bronafbeelding bekijken

We herinneren ons ongetwijfeld het door alle media gepapegaaide persbericht van de Universiteit Utrecht op 29 november, dat Bionieuws deed besluiten te openen met een foto van smeltende ijskappen. UW SCHULD!

Met een mengsel van 19 jaar satellietdata (sommige datareeksen 8 jaar) en modelschattingen deden zij een uitspraak over de hoeveelheid ijs die de Groenlandse ijskap zou verliezen:

De bronafbeelding bekijken

142 gigaton per jaar sinds 1992, opgeteld 2700 gigaton (met standaarddeviatie van 930 gigaton). Alle arctische ijskappen (inclusief de Zuidpool dus)bij elkaar zouden zo bijdragen aan dik 1 centimeter zeespiegelstijging sinds 1992.

410 jaar data aan 12 procent meer GROEI Groenlandse ijskap: oorverdovend stil
Het was echter oorverdovend stil in Utrecht, toen de zelfde Utrechtse onderzoeker in die zelfde maand 4de auteur was van een studie in het vaktechnisch even prestigieuze Journal of CLimate; op basis van 410 jaar (sinds 1600) data van 86 ijskernen schatten zij de áángroei door sneeuwophoping van de Groenlandse ijskap.

De bronafbeelding bekijken

Die áángroei van de ijskap door sneeuw bedroeg gemiddeld 698 gigaton per jaar in de laatste 410 jaar, dus 268.180 gigaton. Dat is in 410 jaar tijd liefst (bierviltjewerk) 106 maal méér accumulatie van sneeuw en dus aangroei van de Groenlandse ijskap, dan het wereldwijd gerapporteerde massaverlies sinds 1992.

Lees meer: Groenlandse ijskap groeit laatste eeuwen 12 procent sneller…