Wie de koran zaait, zal de jihad oogsten!

Niets te doen met de islam2 Brilleke nodigVrije tribune: Aanslagen in Parijs
WIE DE KORAN ZAAIT, ZAL DE JIHAD OOGSTEN!

Verbijsterd? Ja! Geschokt? Natuurlijk! Medeleven? Uiteraard! Verbaasd? Nee, helaas niet… De blinde terreur in de straten van Parijs is de volgende fase in de jihad van de salafistische islam tegen het vrije westen. Het was en is naïef om te denken dat het ‘terrorismeprobleem’ onder controle is. Eerst en vooral moeten we ermee ophouden te doen alsof het ‘terrorisme’ het probleem is. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken. De ideologie is de salafistische islam en het uiteindelijk doel is de wereldwijde islamoverheersing. Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie erachter aanpakken iets helemaal anders. De kop om politiek correcte redenen in het zand steken en doen alsof het ‘terrorisme’ de vijand is en niet de radicale islam is niet alleen bijzonder naïef maar tevens zeer gevaarlijk.

INVASIEPaard van Troje

De massa-immigratie en de oncontroleerbare vluchtelingenstroom gecombineerd met een bijzonder laks open-grenzen-beleid zijn het paard van Troje voor duizenden jihadi’s om –   al sinds jaren – Europa te infiltreren. In de hoop de bevolking te sussen, wordt door de overheid de indruk gewekt dat het zou gaan om geïsoleerde enkelingen, zgn ‘lone wolfs’. De realiteit is anders. De radicale islam heeft Europa, Amerika en bij uitbreiding alle ‘kufars‘ (ongelovigen) de oorlog verklaard. Terreurorganisaties zoals Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran (2:191/4:89/4:91). In tegenstelling tot andere godsdiensten is de islam immers eerst en vooral een politieke veroveringsideologie. De 164 jihadverzen in de Koran lezen als een militair handboek en bevatten letterlijke oproepen tot intolerantie en geweld tegen ongelovigen. Deze jihadverzen zijn universeel en onbegrensd in tijd en ruimte en moeten letterlijk worden toegepast. Het gebruik van (extreem) geweld, het zaaien van terreur, het plegen van aanslagen: het hoort er helaas allemaal bij.

Veel gematigde moslims, geen gematigde islam…

Betekent dit dat alle moslims potentiële terroristen zijn? Natuurlijk niet… Ik blijf het herhalen: de grote meerderheid van de islamieten zijn vredelievende en gematigde personen omdat ze de islam ‘gematigd‘ interpreteren of selectief of onvolledig toepassen. Waren alle nationaal-socialisten akkoord met de holocaust? Natuurlijk niet, maar toch was de bijbel van het nationaal-socialisme, Mein Kampf, de bron van alle kwaad. Dat is met de Koran niet anders!

Aangezien in Europa ondertussen meer dan 50 miljoen moslims leven, maken we onszelf wijs dat er wel zoiets als een Europese, verlichte islam zal ontstaan compatibel met de waarden van de verlichting en de moderniteit. Het omgekeerde is waar, i.p.v. een Europese islam krijgen we te maken met een geïslamiseerd Europa. De Franse arabiste Anne-Marie Delchambre stelt: ‘De gematigde islam is een Westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien. De politieke (zgn radicale) islam – het islamisme – zit als een kuiken in het ei van de islam. Gematigde moslims bestaan wel, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’                                          Of zoals Karl Marx al zei: ‘De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandelijkheid tussen moslims en ongelovigen’.

Het verwijt dat door de islam en de Koran als ‘bron van alle kwaad’ aan te duiden, een ‘scheidslijn’ tussen de moslims en de autochtone bevolking trekt, klopt niet. De islam trekt die lijn zelf, niemand anders…

Vijfde colonne

De neiging bestaat om het probleem te negeren of op zijn minst te minimaliseren. Het verhaal dat het slechts over enkelingen zou gaan en dat de islam in feite vredelievend en verdraagzaam is, is niet meer dan vluchtgedrag van multiculti’s die de waarheid niet durven en willen onder ogen zien.

1 op 4 van de wereldbevolking is moslim (in ons land is 6% van de bevolking moslim). 2 op 10 van de moslims wereldwijd zijn zgn. radicalen die openlijk geweld als middel om hun geloof te verspreiden legitiem vinden. Op een totaal van 1,5 miljoen moslims betekent dit ongeveer 300 miljoen radicalen wereldwijd. Alleen al in Frankrijk betekent dit 900.000 moslims het jihadistische gedachtengoed genegen zijn. De jihadistische islam beschikt ook in Europa over een indrukwekkende ‘vijfde kolonne’ die als back-up, als netwerk en als rekruteringsbasis voor de terroristen dienst doen.

In 't verzet slapende leeuwDe de-islamisering van de samenleving organiseren

De doden die in Parijs gevallen zijn, zijn uiteraard ‘oorlogsslachtoffers‘. Helaas zijn deze doden tevens het slachtoffer van ‘friendly fire’. Het is immers het lakse overheidsbeleid die de immigratie-invasie en de islamcolonisatie toelaten en faciliteren, die verantwoordelijk tekent voor de vele onschuldige slachtoffers. Of om het met de woorden van Winston Churchill te zeggen: ‘Wie de krokodil blijft voederen in de hoop hem te paaien, belandt vroeg of laat in zijn maag’.

Net zoals na de aanslag in New York en Washington op 9/11, de aanslagen in Londen en Madrid en de laffe aanval op de redactie van Charlie Hebdo het geval was, zal ook nu de verontwaardiging – terecht – groot zijn. Verontwaardiging volstaat echter al lang niet meer. De juiste analyse maar vooral krachtdadige oplossingen dringen zich op. We moeten durven vaststellen dat de wortels van het geweld en van het totalitarisme zich in de islam zelf bevinden. De Koran is een ‘licence to kill’. Een de-islamisering van onze samenleving dringt zich op. De islam moet teruggedrongen worden. Het is nu of nooit. Zo niet dreigt op termijn een Europese burgeroorlog of worden we via de weg van immigratie en demografie volledig gekoloniseerd door de islam.

Al wie de zgn. radicale, jihadistische en salafistische islam aanhangt moet het land uit. Radicale moskeeën moeten gesloten worden. De erkenning en subsidiëring van de islam moet worden ingetrokken. Moslims moeten een loyauteitsverklaring ondertekenen en de sharia expliciet afzweren. De grenzen van de EU moeten dicht voor asielzoekers en immigranten afkomstig uit moslimlanden (OIC-landen).

Kortom, het kaf moet aan het koren worden gescheiden. Wie de ‘terreur‘ wil stoppen, zal eerst en vooral de islamisering moeten stoppen.

Één ding is ondertussen voor ongeveer iedereen met gezond verstand duidelijk: It’s the islam stupid!

Filip Dewinter

1 gedachte op “Wie de koran zaait, zal de jihad oogsten!

Reacties zijn gesloten.