Wie betaalt de rekening?

Wie betaalt de rekening als banken overkop gaan?

Een vraag die de meesten worst kon wezen tot er vanuit Europa onheilspellende berichten doordrongen dat die worst uit onze eigen koelkast zou kunnen gehaald worden. Jawel, ook spaarders gaan meebetalen; misschien. Een lichte maar aanzwellende paniek steekt op bij de brave burger, die de kousen uittrekt om ze gevuld onder de matras te schuiven…

Geloof het of niet, maar ook een bank heeft een balans. Aan de linkerzijde, de kant die zegt wat er met het geld gebeurt, staan onder meer de kredieten die een bank geeft. Als de bank €200 000 uitleent voor de aankoop van een huis, dan is dat geld besteed en kan de bank er voor lange tijd niets anders mee aanvangen. Leent een bank geld aan een land, obligaties kopen van Griekenland bijvoorbeeld, dan vinden we dat op de linkerzijde als liquide activa, middelen die nu vast zitten maar kunnen vrijgemaakt worden door ze desgewenst te verkopen.
Waar vinden banken hun middelen? Aan de rechterzijde staan eigen kapitaal (het geld dat de eigenaars inbrengen) en vreemd vermogen, bijvoorbeeld leningen geplaatst bij derden zoals obligatiehouders, spaartegoeden van mensen met een rekening, kasbons. Een andere vorm van vreemd kapitaal bestaat uit de interbankenfinanciering, het geld dat geleend wordt bij collega’s.

Lees hier meer

teaser-imagehttp://www.doorbraak.be/nl/nieuws/depositogaranties…-¿que-deel-2