Wie beschermt de Gegevensbescherming?

In de hedendaagse jargon: privacy data protection. Als inleiding dit filmpje speciaal ontworpen voor kinderen. Niet voor schapen.

Maar dat is een andere doelgroep. Lees de tekst onder de video.

Kan u het zich nog herinneren: voor de wereld getroffen werd door de pandemie was er zoiets als de heilige bescherming der persoonlijke gegevens. Sinds corona opdook is dit volledig ondergesneeuwd, uit de mode geraakt, het “algemeen welzijn”, dé gezondheid der medemenschen, de burgerzin, de verantwoordelijkheid voor het leven van de anderen… u kent ze, de slogans waarbij er ons een schuldgevoel moet aangepraat worden, is immers de nieuwe gecombineerde akte van geloof, hoop en liefde.

Wie zou er immers voor de pandemie vrijwillig een spionageprogramma op zijn slimme telefoon geïnstalleerd hebben, deze aan de resp. stasidiensten toegang verleend hebben, opdat deze je gaan en staan, je contacten, kortom je levenswandel zou kunnen nagaan…? Iemand? Wie zou er vrijwillig een etiket op zichzelf gekleefd hebben waaruit blijkt dat je braafjes de regeltjes volgt? Wie zou zijn baas ingelicht hebben over zijn gezondheidsdossier? Welke baas zou het in zijn hoofd gehaald hebben de toorn van de vakbonden over zijn bedrijf te laten neerdalen als hij zijn personeel naar gegevens uit hun gezondheidsdossier zou gevraagd hebben, op straffe van…?

Voor alle regeringen, veiligheidsdiensten én internationale organisaties onder de leiding van de wereldelite was de pandemie een godsgeschenk. Er werden zaken mogelijk gemaakt waarvan ze alleen konden dromen. De schapen volgden de bevelen van de herders gedwee, waren zelfs verheugd over “doortastend beleid”… de angst voor de pandemie en de bijtwillige herdershonden is immers groter dan de vrijheidsdrang.

Onze vrijheid wordt van dag tot dag kleiner, beperkter. Niet alleen onze fysische vrijheid. Wie herinnert zich nog dat er vroeger zoiets als bankgeheim bestond. In de huidige maatschappij werd deze de facto afgeschaft. De alles overheersende controlestaat, met als overkoepelende en opzwepende superstasi, de EU, heeft ingegrepen in ons aller belang – zogezegd om belastingontduiking, resp. geldwitwassing, te verhinderen. Klaus Schwabs voorspelling “U zult niets hebben, en U zult gelukkig zijn!” moet de bekende lijfspreuk in menig Vlaams gezin “God Ziet U; hier vloekt men niet!” vervangen.

Wat kan een gewoon gezin nu nog ontduiken? De heffingen op nutsvoorzieningen? De schandalige bijkomende belasting op brandstof? De luxe-BTW op gewone verbruiksgoederen uit de supermarkt? Het zijn zij, die ons aan de ketting willen leggen, resp. daar al in geslaagd zijn, die kùnnen frauderen in buitenlandse belastingoases. De kleine man ging zijn couponnetjes innen in Nederland of het G.H. Luxemburg. Tot die mogelijkheid ook afgesloten werd.

Het bankgeheim werd niet opgeheven om ontduiking te verhinderen; het maakt echter deel uit van een groter plan, de totale controle van de brede massa.

Zo ook is de beperking op het gebruik van contant geld te klasseren. Vroeger mocht niemand de betaling in contanten weigeren. Eerst werd er een maximum bedrag voor contante betalingen opgedrongen en nu wordt men als een Neanderthaler bekeken als men niet “contactloos” betaalt of wil betalen. En daar wordt zonder gêne weer de pandemie als reden aangevoerd: u wilt toch niet besmet worden door het aanraken van dat vuil geld?

Doel: men wil de bevolking herscheppen in gewillige glazen, doorzichtige burgers, liefst zonder hersenen.

De EU speelt hierbij de rol van de deus ex machina. Begin december heeft de EU-Commissie een aanbesteding opgestart met de titel:

Feasibility Study for a European Asset Registry in the Context of the Fight Against AML and Tax Evasion - 2021/S 241-634286 - Contract award notice
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634286-2021:TEXT:DE:HTML&tabId=1 

Men wil te weten komen of het doenbaar is een vermogensregister op te stellen, die als nepreden “de strijd tegen geldwassen en belastingontduiking” aangeeft. Die reden voert men te pas en onpas aan om meer zicht te krijgen in het persoonlijk leven van de EU-bevolking. Als men de EU een pink geeft, dan nemen ze niet alleen de daaraan bevestigde hand, arm, lichaam maar ook de portefeuille in uw binnenzak of de geërfde gouden horloge van uw vader. De EU wil gewoon weten wat elke individuele burger, die het pech heeft in de Europese Unie-lidstaat te wonen, bezit of als zijn eigendom beschouwt. En wil daarvoor de overheid inzetten.

Het project wordt als volgt omschreven in EU-talen, Engels en Duits:

Collection of data and interconnection of registers is a key instrument under EU law to speed up access for competent authorities to financial information and facilitate cross-border cooperation. This project shall look into various possibilities for collecting information to set up an asset registry which may afterwards feed into a future policy initiative. It shall aim at exploring how to collect and link information available from various sources on asset ownership (e.g. land registries, company registers, trusts and foundations registers, central depositories of securities ownership, etc.) and analyse the design, scope, and challenges for such a Union asset registry. The possibility to include in the registry data related to the ownership of other assets such as cryptocurrencies, works of art, real estate, and gold, shall also be considered.

„Im Rahmen dieses Projekts sollen verschiedene Möglichkeiten für die Erhebung von Informationen zur Einrichtung eines Vermögensregisters geprüft werden, das anschließend in eine künftige politische Initiative einfließen kann. Es soll untersucht werden, wie aus verschiedenen Quellen des Vermögenseigentums (z. B. Landregister, Unternehmensregister, Trust- und Stiftungsregister, zentrale Verwahrstellen von Wertpapieren usw.) verfügbare Informationen gesammelt und miteinander verknüpft werden können, und der Entwurf, der Umfang und die Herausforderungen für ein solches Vermögensregister der Union analysiert werden. Die Möglichkeit, Daten über das Eigentum an anderen Vermögenswerten wie Kryptowährungen, Kunstwerken, Immobilien und Gold aufzunehmen in das Register aufzunehmen, ist ebenfalls zu berücksichtigen.“

In het Nederlands luidt de tekst ongeveer als volgt:

“Het verzamelen van gegevens en de toegang tot gegevensbanken is een sleutelinstrument onder de EU-wetgeving* om de toegang voor de hiertoe gemachtigde autoriteiten te bespoedigen over de landsgrenzen heen. Het project zal verschillende mogelijkheden onderzoeken om informatie te verzamelen met het doel een eigendomsregister op te stellen die later kan gebruikt worden in een toekomstig politiek initiatief**. Er dient onderzocht te worden hoe uit verschillende bronnen van het vermogenseigendom (bv. registers van onroerend goed, ondernemingen, trusts, instellingen, fondsen, centrale kluizen van eigendommen…) beschikbare informatie verzameld en met elkaar vergeleken kan worden en het ontwerp, de omvang en de problemen van een dergelijk EU-vermogensregister kunnen geanalyseerd worden. De mogelijkheid gegevens over het eigendom van andere waarden zoals cryptomunten, kunstwerken, immobiliën en goud in dit register op te nemen moet ook aandacht krijgen.”

Afsluitend: maak uw borst maar al nat. Uw geautomatiseerd formulier voor de berekening van uw jaarlijkse personenbelasting was slechts het begin!

Het land b is hierbij de beste leerling van de EU-klas ondanks het negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De regering Decroo legde dit advies naast zich neer.

De federale regering gaat de Belgische banken verplichten voortaan jaarlijks het saldo op elke bankrekening van al hun klanten te melden aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat wordt beheerd door de Nationale Bank. Fiscus en gerecht kunnen die database raadplegen bij onderzoek naar belastingfraude en zwart geld. Lees: https://www.hln.be/economie/je-bank-moet-straks-melden-hoeveel-er-op-je-rekening-staat-wie-krijgt-mijn-saldo-te-zien-en-wat-gebeurt-er-met-die-info~a6fb9894/

*Heel duidelijk: de EU-wetgeving primeert op de wetgeving der lidstaten.

** m.a.w. Er is nog meer storm op komst.

2 gedachten over “Wie beschermt de Gegevensbescherming?

 1. Geleend bij de dagklapper van Wido Bourel van 28/12/2021.
  DE VRAGENLIJST VAN HILDEGARD KNEF…
  Op 28 december 1925 werd de Duits actrice, schrijfster en zangeres Hildegard Knef in Ulm geboren. Ze overleed in Berlijn op 1 februari 2002.
  Ze schreef met Hans Hammerschmid het liedje FRAGEBOGEN….
  Diesen Fragebogen füllen Sie bitte aus
  Denn nur so finden wir heraus
  Was Sie denken, was Sie fühlen
  Was Sie glauben, was Sie tun
  Ob Sie rechts, ob Sie links
  Oder allerseits immun

  Macht die Arbeit Ihnen Freude?
  Welche üben Sie denn aus?
  Sind Sie häufig in der Kreide
  Oder aus dem Schneider raus?
  Glauben Sie ans Weiterleben?
  Möchten Sie ein eignes Haus?
  Leiden Sie an Depressionen?
  Kennen Sie sich in Deutschland aus?

  Fühlen Sie sich überfordert?
  Sind Sie rundherum gesund?
  Wär ein Kaiser Ihnen lieber?
  Haben Sie Katze oder Hund?
  Wie oft wechseln Sie den Partner?
  Kleiden Sie sich oftmals bunt?
  Liefen Sie schon einmal Amok
  Und wenn ja, was war der Grund?

  Unvermeidlich, unausweichlich
  Kommen wir zu Absatz zehn
  Und erst hier wird sich entscheiden
  Ob Sie unseren Test bestehen
  Die Erforschung Ihrer Meinung
  Ist ein nationales Muss
  Eine leserliche Druckschrift
  Wird gewertet als ein Plus

  Nennen Sie in knappen Worten
  Welcher Tick, welche Manie
  Dumpf in Ihrer Seele horten
  Welchen Wagen fahren Sie?
  Sind Sie stolz auf irgendetwas?
  Glauben Sie, wer will, der kann?
  Und seit wann sind Sie versichert?
  Geben Sie Ihr Alter an!

  Was verstehn Sie unter Liebe?
  Haben Sie das Abitur?
  Üben Sie sich in Karate?
  Wohin gehen Sie zur Kur?
  Wären Sie des Mordes fähig?
  Spielen Sie ein Instrument?
  Haben Sie ein Buch gelesen?
  Sind Kommunen dekadent?

  Sind Sie männlich oder weiblich?
  Wie sehen Sie den Unterschied?
  Auf was hoffen Sie vergebens?
  Kennen Sie ein Heimatlied?
  Essen Sie gern vegetarisch?
  Leiden Sie an Selbstkritik?
  Was versteh’n Sie unter „arisch“?
  Hören Sie oft Marschmusik?

  Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
  Denken Sie zuweilen nach?
  Und wenn ja, erklären Sie bündig
  Was dafür, dagegen sprach!
  Wie oft wechseln Sie den Wohnsitz?
  Planen Sie ein Attentat?
  Meinen Sie, dass Frauen dumm sind?
  Nennen Sie uns ein Zitat!

  Glauben Sie, Gewalt sei schädlich?
  Wie viel Stunden schlafen Sie?
  Finden Sie den Fortschritt löblich?
  Brauchen wir die Infanterie?
  Gehen Sie manchmal ins Theater?
  Ist der Strafvollzug gerecht?
  Welchen Dienstgrad hat Ihr Vater?
  Glauben Sie, der Mensch ist schlecht?

  Und jetzt komme ich zu Worte
  Ich, die Ihnen Antwort stand:
  Da Sie denken, dass Sie wissen
  Was ich wo und wie empfand
  Ob ich der Gemeinschaft nützlich
  Und genehm dem Vaterland
  Möchte ich so trefflich sagen
  Was bereits bei Goethen stand!

  Sollt’ es Ihnen nicht gelingen
  Meinen Hinweis zu verstehen
  Bitt ich Sie, bei Berlichingen
  Unverzüglich nachzusehen:
  Dritter Akt und vierte Szene
  Weisen Sie verlässlich ein!
  Und ich stimme, nota bene
  In den Ausspruch, der nicht fein

Reacties zijn gesloten.