WH: dan toch niet allemaal met een witte vest?

De bronafbeelding bekijkenBlijkbaar zit er een haar in de WH-boter.  Merkelland zou i.p.v. 8 (+familie) slechts 3 (+familie) opnemen.  Op een vraag van de journalist wat er eigenlijk aan de hand is, of hun doopceel niet zo onbezoedeld is als eerst aangenomen, wordt er eerder terughoudend gereageerd.  Alsof de woordvoerster de vraag in een onbegrijpelijke taal hoort… en niet verstaat…niet wil verstaan en vooral er niet wil op antwoorden.

Haar antwoord is tegelijk vaag en alles zeggend.  De 5 andere, geplande, import-WH, zijn blijkbaar (nog) niet door de mazen van het net kunnen ontsnappen.  Waaruit duidelijk mag blijken dat de westerse regeringen en Israël contacten onderhouden met de “rebellen” en hun WH-acteurs.  En er wordt helemaal politiek-correct op gewezen dat de regering Assad de WH in diskrediet wil brengen, iets wat de Merkelregering strikt weigert te geloven  Anderzijds werd bevestigd dat er geen WH meer zullen komen naar Duitsland: “het blijft hierbij”!

Lap! Wat een tegenslag! Ook in Merkelland is er een groot tekort aan verplegers… We verwijzen naar ons vorig artikel, waarbij men zich afvroeg of ze in de medische sector zouden ingeschakeld worden.

Quo vadis, Syria?

Een vraaggesprek met een WH-held