Welles nietes spelletjes

fly2Problemen in de Vlaamse regering

Dat het niet meer botert binnen de Vlaamse regering zal bij de meeste Vlamingen al wel zijn doorgedrongen. Hoe meer de verkiezingen naderen, hoe scherper de tegenstellingen. Nog meer dan een jaar te gaan. Dat belooft dus.

De Wever eist meer geld voor de Antwerpse scholenbouw. Dat geld is er, zegt hij. Kan zijn, maar de SPa en de CD&V willen het geld, dat voorzien is als provisie voor ambtenarenpensioenen, daarvoor niet gebruiken. Dit geld, 54 miljoen euro,  dient doorgestort naar de federale zoals werd overeengekomen.

Intussen wil N-VA het gratis vervoer voor 65plussers opgeschort zien. Ook dáár verzet SPa zich in alle toonaarden tegen. We mogen veronderstellen dat er uiteindelijk wel een compromis op zijn belgisch uit de bus zal komen en dat de burger wel weer het kind van de regering zal worden. Maar wat opvalt: N-VA dreigt niet ermee de regering te verlaten. Nochtans werd, vooraleer deel te nemen aan het bestuur, door De Wever luid verkondigd dat geen euro naar de federale zou overgeheveld worden. We zijn dus zeer benieuwd!

En waar wij, oudjes, ook benieuwd naar zijn: gaan we dankzij de liberalen en de N-VA nu moeten betalen op de Lijn?  Wordt het niet stilaan tijd voor serieuze controle op de vervoerbewijzen?  Maar daar horen we noch SPa, CD&V of N-VA over. De Lijn zou er nochtans een heel stuk beter kunnen van worden.  En wat de scholenbouw in Antwerpen betreft. Tenzij ik iets heb gemist: zat N-VA niet in het bestuur de vorige legislatuur?. En nú komen vertellen dat de vorige burgemeester het verkeerd heeft aangepakt met het systeem van prefinanciering. Nogal minnetjes hoor, mijnheer De Wever, aangezien u dit zonder meer mee hebt goedgekeurd.

De vlieg