Welkom in het nieuwe Turkije van Erdogan…

Afbeeldingsresultaat voor hagia sophia islam… waar niet-moslims binnenkort de keuze zullen krijgen tussen bekering, onderwerping of de dood.

Na 80 jaar bezet het islamitische Turkije opnieuw de Hagia Sophia cathedraal.

Ook voor hen die Istanboel nog nooit bezocht hebben is de Hagia Sophia een begrip.  Een doorn in het oog van de islamisten, want de Hagia Sophia is ten slotte een christelijke kerk, een christelijk symbool van het vroegere Constantinopel.

De Ottomanen lieten er geen gras over groeien: de kerk werd omgevormd tot een moskee toen Constantinopel de prooi werd van de islam.  Christelijke symbolen en kunstwerken werden vernietigd of verborgen en dominerende torens verrezen opdat de islamitische oproep tot het gebed luid boven de daken zou klinken.

De Ottomanen lieten er geen twijfel over bestaan dat de islam nu de macht in handen had.  Het christendom moest uitgeroeid worden.
Dit veranderde in de 20ste eeuw toen het Ottomaanse rijk viel en werd opgevolgd door de Turkse seculiere republiek o.l.v. Atatürk.  De Hagia Sophia werd een neutrale plaats voor zowel christenen, moslims als alle andere gelovigen.  De kerk / moskee werd een museum waarin iedereen welkom was.
Met kalief Erdogan verdween de verdraagzaamheid.   Erdogan droomt van een nieuw Ottomaans rijk, een islamistische natie, en wat kan er meer uitstraling geven dan de Hagia Sophia opnieuw om te vormen tot een moskee?  De regering kondigde begin dit jaar aan dat de oproep tot het gebed twee keer per dag vanuit de Hagia Sophia zou klinken.

Christenen en anders gelovigen hadden kritiek, maar Erdogan hield er geen rekening mee.  (Erdogan houdt sowieso met niets of niemand rekening: niet met een natuurgebied waar hij een presidentieel paleis liet neerpoten, niet met de protesten van de bevolking die niet wil dat een park ten prooi valt aan de bouw van nog maar eens een moskee). Tenslotte vond hij dat de christenen niets te vrezen hadden.  Het ging toch maar om een oproep tot het gebed.  Geen probleem, nietwaar?
Wel degelijk een probleem.  Hun vrees – de islamisering van de Hagia Sophia –  werd waarheid.   Tijdens de ramadan werd de koran er geciteerd. Verleden vrijdag kondigde de Turkse regering aan dat er een permanente imam aangesteld werd voor de Hagia Sophia.  Dit betekent dat de oproep tot het gebed nu vijf keer per dag zal klinken… en dat het gebouw dezelfde functie zal krijgen als eender welke andere moskee.

Erdogan is op oorlogspad tegen de nog resterende christenen in Turkije.  Deze  voelen zich niet meer gerust. Hun kerken worden omgevormd tot moskeeën, hun priesters gearresteerd of uit het land gezet.

PJMedia

Ak Saray, het “Witte Paleis, Erdogans Versailles

1 gedachte op “Welkom in het nieuwe Turkije van Erdogan…

Reacties zijn gesloten.