Weeral gelijk gekregen…

Permalink voor ingesloten afbeeldingWie onder vreemde wapens dient, moet vervolgd worden voor landverraad*, nationaliteit afgepakt worden en de toegang tot het grondgebied ontzegd.  Het VB krijgt gelijk van de burgers.  De poco partijen hebben het over “begeleiding“, “re-integratie”, “bewustvorming”, tweede derde vierde kansen…

*Mogen we even vergelijken met WOII? De Vlaamse soldaten, die dienst hadden genomen in het Duitse leger, kwamen niet terug met in hun ransel een moordcommando.

10 gedachten over “Weeral gelijk gekregen…

 1. Hoe kan dat nu 10,7 niet akkoord ( dat zullen de socialisten zijn) en 4 , 7 geen mening dat zijn mensen die de vraag niet goed begrepen

 2. Natuurlijk waren die Vlaamse soldaten die in “Duitse dienst” traden ook landverraders… en zij werden veroordeeld omdat ze: “den Duitsche wapenrok” hadden aangetrokken.
  Dat zij eigenlijk “fanatieke gelovigen” waren, opgezweept vanaf de kerkkansels om te vechten tégen het “goddeloos Bolsjevisme” speelde toén geen rol.

  • Neen, toen niet. Of dat ze als Vlaams-nationalisten geloofden hun heil te vinden bij de Duitsers. Nu is er meer begrip voor ‘gevoeligheden’ bij moslims.

 3. Onze Vlaamse Oostfrontstrijders hebben zich niets te verwijten.. en er is ook geen enkele reden om zich schuldig te voelen. De geschiedenis zal dit nog bewijzen, ten minste vanaf het ogenblik dat de echte waarheid over WO II het “licht” zal mogen zien.
  Ter bevestiging hebben ze al een uitspraak uit een onverdachte bron :
  Churchill =We have killed the wrong pig!” (verwijzend naar Hitler en Stalin).

  • Beste Lovenaar, “zij” konden, als ras-èchte Vlaamsgezinden, ook voor de àndere kant gekozen hebben… het verzet !
   Er waren bij mijn familie ook twee strekkingen hoor: Duitsgezinden versus Anglofielen… zodat zèlfs zusters elkaar niet meer durfden vertrouwen.
   Mijn vader verkoos het verzet, en… schakelde MIJ zelfs in om (van-niets-beseffend-schoolknaap) koerier te spelen tussen een Puff voor officieren (wààr een tante “madam” was) èn de “résistance”.
   De briefjes met de “bedgeheimen” staken tussen de kaft èn een van de schoolboeken.
   Menigmaals bekeek “Herr Major” mijn schoolvlijt omdat hij mijn lessen wilde vergelijken met deze van één zijner kinderen in “de Heimat” die ongeveer even-oud was… hij had eens moeten op ‘t gedacht komen om…onder de kaft te kijken… het ware een ramp geworden !
   Zèlf wist ik “van niets”, maar zag wél dat die vrouwen die bij mijn tante inwoonden…luie wijven waren: stel U voor: de schooldag was reeds voorbij, èn die wijven… liepen nog steeds rond in hun “combinaison” of nog-minder 🙂 .
   De “ware toedracht” hoorde ik maar op 16jarige leeftijd, en weigerde om dan nog vèrder te spreken met “den ouwen” omdat hij mij, als kleine snotneus gebruikt had…Terug beginnen spreken nà 1/2/54 omdat Fikken soldaat-milicien werd, èn met een soldij van 10 Beftjes niet “rond-kon-komen” zodat er nog “iets-méér” zou gelost worden van thuis. (^_-)

   • Ja, dat hadden ze gekund. Ze moesten daarbij geen uniform aantrekken, zodat ze voor niemand herkenbaar waren en geen aanslag op hun leven moesten vrezen.
    Dat ondergrondse en partisanen werden na de oorlog fel bejubeld, met lauwerkransen omhangen. Laat ons dus niet klagen omdat de geschiedenis zich herhaalt en nog achter gesloten muren, in het geheim, aanslagen worden voorbereid.
    p.s. je vader leek mij een eervol man. Wat je zelf niet durft laat je maar door een onwetend knaapje doen.

    • Beste Anna,
     Als “Civilist” (burger) had mijn vader géén toegang in een hoerenkot voor Duitse officieren… zijn zoontje wél zodat hij z’n tante kwam bezoeken… om wat snoep te krijgen.

   • Inderdaad Victor, een keuze voor het verzet in dienst van de belgische bezetter of in dienst van Moskou(=O.F.).
    De gevolgen voor de Vlamingen waren onmiddellijk al “voelbaar” bij de zo gezegde bevrijding. Een “bevrijding” waarvan we nog de gevolgen dragen.
    De gevolgen van dit “verzet” zien we vandaag nog des te beter .. Een nieuwe bezetting(alleen wat schijnheiliger), maar met veel dramatischer gevolgen voor onze westerse beschaving en maatschappij. We zitten momenteel volop in de ondergang van het “Abendland…”
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Der_Untergang_des_Abendlandes
    Het overgrote deel van al deze “verzetslieden” moeten zich bij manier van spreken elke dag in hun graf omdraaien, als ze zien voor wat het allemaal gediend heeft!!
    Dit geldt ten andere ook voor onze Vlaamse soldaten in WO I aan de IJzer.
    Een man… een franstalige dan nog, verklaarde mij 20 jaar geleden al, in Brussel, dat hopelijk de tijd nooit zou komen dat we de nederlaag van Duitsland tijdens WO II zouden moeten betreuren!!!! Hij deed die uitspraak naar aanleiding van een “multiculturele ervaring”, en ziende wat er van Brussel geworden was, en wat het nog ging worden.
    Wat de geschiedenis betreft zegt men in het frans :
    ” L’histoire est une putaine du vainqueur”.
    PS : Voor alle duidelijkheid : Ik kom niet een uit zwart nest, zoals men dat zo kleurrijk zegt. Een grootvader stond 4 jaar aan de IJzer en een andere zat tijdens WO II lange tijd gevangen. Dit verhindert mij echter niet te zien wat er te zien is.

    • Niet volledig juist, beste Lovenaar, in Heist-aan-zee waren het de liberalen die de éérste “cel” oprichtten, want, de kaloten luisterden vooral naar “meneer-de-paster” op z’n preekstoel, èn de sossen staarden zich éérst blind door het “pakt” tussen Von Ribbentrot en Molotov. Pas tegen 1942 werd er geproken van het “onafhankelijkheidsfront” -> OF

Reacties zijn gesloten.